Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Nghiệp vụ: Vi phạm hợp đồng khi chưa đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ – Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

617

Nhằm tăng cường hoạt động trao đổi và cập nhật kiến thức thực tiễn vào bài giảng và nghiên cứu khoa học, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Vi phạm hợp đồng khi chưa đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ – Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam” vào ngày 12 tháng 11 năm 2019 vừa qua. Buổi sinh hoạt chuyên môn được dẫn dắt bởi phần trình bày bởi Tiến sĩ Hà Công Anh Bảo – Phó trưởng Khoa Luật trường Đại học Ngoại thương. Tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn có sự hiện diện của các giảng viên Tổ Luật, Tổ Giao dịch thương mại quốc tế và Tổ Kinh doanh quốc tế và các giảng viên quan tâm.

Buổi sinh hoạt chuyên môn được bắt đầu với các tình huống tranh chấp tại Việt Nam và trên thế giới, từ đó, báo cáo viên gợi mở nội dung vi phạm hợp đồng khi chưa đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ từ trước đến nay. Tiếp theo, báo cáo viên chia sẻ Học thuyết Vi phạm trước thời hạn và nội dung trách nhiệm chứng minh khả năng thực hiện hợp đồng. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng trình bày cách tính giá trị bồi thường thiệt hại và những khó khăn trong việc xác định thời điểm bồi thường thiệt hại trong thực tế. Liên quan đến vấn đề vi phạm hợp đồng khi chưa đến hạn thực hiện nghĩa vụ, báo cáo viên cũng giới thiệu và phân tích Điều 71, Điều 72 Công ước Viên CISG quy định trách nhiệm của bên ngừng việc thực hiện hợp đồng và Điều 7.3.3. trong Những nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế PICC. Cuối cùng, báo cáo viên chia sẻ về Điều ước quốc tế và Pháp luật Việt Nam và trao đổi các vấn đề liên quan đến việc quyết định áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần các điều ước quốc tế trong thực tiễn tại Việt Nam.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã thu hút được sự trao đổi nhiệt tình và sôi nổi của các giảng viên tham gia. Đồng thời, đây không chỉ là cơ hội cho các giảng viên cập nhật những kiến thức mới từ thực tiễn, mà còn là cầu nối giao lưu trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học giữa Cơ sở II và Trụ sở chính.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 12/11/2019.