Sinh hoạt chuyên môn: Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

592

Nhằm hưởng ứng chủ trương tăng cường giao lưu trao đổi học thuật và kiến thức thực tiễn cho giảng viên trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu, vào ngày 25/09/2019 vừa qua, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp”. Buổi sinh hoạt chuyên môn được dẫn dắt bởi BCV Nguyễn Bắc Dũng, Trưởng phòng Tín dụng, Công ty Metal One Vietnam, với sự tham dự của các giảng viên Tổ Quản trị kinh Doanh, Bộ môn Nghiệp vụ.

Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, báo cáo viên đã giới thiệu tổng quan công tác quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó tập trung chia sẻ về tình hình của các tổ chức cho vay tiêu dùng tại Việt Nam trong những năm gần đây với tiềm năng phát triển mạnh nhờ tốc độ tăng trưởng tín dụng và sự xuất hiện của các ứng dụng công nghệ tài chính. Song song với tiềm năng phát triển, một vấn đề đặt ra là việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh cho vay tiêu dùng của các doanh nghiệp trước những thách thức lớn về chất lượng và tốc độ của thông tin, dữ liệu. Phần thu hút sự quan tâm của giảng viên là sự bùng nổ của xu hướng fintech và tốc độ phát triển của các ứng dụng cho vay tiêu dùng trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Các giảng viên Tổ Quản trị kinh doanh tham dự đã tích cực tham gia trao đổi và chia sẻ những hiểu biết và quan điểm của mình về xu hướng phát triển tài chính cá nhân cũng như các động lực phát triển của các công ty fintech.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã tạo cơ hội cho các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ cập nhật và trao đổi kiến thức thực tiễn, làm chất liệu cho quá trình giảng dạy và nghiên cứu của mình tại Cơ sở II.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 25/09/2019 của Bộ môn Nghiệp vụ.

1922-shcm