Sinh hoạt chuyên môn về “Ứng dụng toán thống kê trong công tác hoạch toán chỉ số giá tiêu dùng cho thành phố Hồ Chí Minh” BMCSCB tháng 10/2018

388

Thực hiện chủ trương tăng cường kiến thức thực tiễn vào bài giảng và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, ngày 26/10/2018, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Ứng dụng Toán thống kê trong công tác hoạch toán chỉ số giá tiêu dùng cho TPHCM” với phần báo cáo của ThS. Võ Hồng Thái – Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, ThS. Võ Hồng Thái giới thiệu các nội dung liên quan đến xu hướng nghiên cứu của toán ứng dụng và ứng dụng toán thống kê trong hạch toán chỉ số giá tiêu dùng cho TPHCM, cụ thể như: (1) Một số ứng dụng của toán học; (2) Các hội nghị quốc tế về toán ứng dụng; (3) Hiểu về thống kê; (4) Ứng dụng Toán thống kê trong công tác hoạch toán chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho TPHCM.

Trong phần trình bày của mình, báo cáo viên đã giới thiệu những ứng dụng của toán trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống như chế tạo sản xuất, công nghệ thông tin, thống kê,… Trên cơ sở đó, báo cáo viên đã vận dụng các lý thuyết của toán thống kê trong việc đánh giá chỉ số giá tiêu dùng của TPHCM, qua đó cho thấy  tầm quan trọng của toán ứng dụng trong thực tế.

Buổi chia sẽ đã thu hút được sự tập trung, trao đổi từ các giảng viên trong Bộ môn và giúp cho giảng viên tiếp cận thêm những ứng dụng quan trọng của toán đối với thực tế cuộc sống, đặc biệt trong công tác hạch toán chỉ số giá tiêu dùng cho một địa phương cụ thể như TP. HCM. Qua đó, các giảng viên sẽ có thêm nhiều tư liệu, ví dụ phong phú thêm cho bài giảng của mình và có những định hướng mới trong nghiên cứu khoa học.

Sau đây là hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 26/10/2018

1315-sinh-hoat-chuyen-mon-ve-ung-dung-thong-ke-trong-cong-tac-hoach-toan-chi-so-gia-tieu-dung-cho-thanh-pho-ho-chi-minh-bmcscb-thang-10-2018
Các giảng viên Tổ Toán – Tin chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên