Sinh hoạt chuyên môn về “Vai trò của nhân tố con người đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp dưới góc nhìn của triết học – trường hợp điển hình tập đoàn Hoàng Gia” BMCSCB tháng 09/2018

475

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CSII, và thực hiện chủ trương tăng cường kiến thức thực tiễn vào bài giảng và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, ngày 11/9/2018, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Vai trò của nhân tố con người đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp dưới góc nhìn của Triết học – Trường hợp điển hình Tập đoàn Hoàng Gia” với phần báo cáo của Bà Nguyễn Thị Hoàng Quyên – Giám đốc khối Nhân sự – Hành chính, tập đoàn Hoàng Gia.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, báo cáo viên đã xoay quanh hai vấn đề chính gồm: (1) doanh nghiệp với phát triển bền vững và vai trò của nhân tố con người trong sự phát triển đó; và (2) phát triển bền vững cùng xu hướng hình mẫu nhân sự, những điều kỳ vọng của nhân viên đối với doanh nghiệp.

Ở vấn đề thứ nhất, báo cáo viên nhấn mạnh yếu tố quyết định sự phát triển thịnh vượng và bền vững của doanh nghiệp chính là con người. Con người – vừa là sản phẩm của tự nhiên, vừa là thực thể xã hội. Ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của con người, tập đoàn Hoàng Gia đề ra triết lý kinh doanh là tập trung đầu tư và phát triển giá trị cá nhân cho nhân viên (tinh thần, thể chất, vật chất) thông qua hệ thống tôn chỉ của công ty, nhằm hướng đến mục tiêu: mỗi nhân viên sẽ dần về đúng vị trí của mình là chủ thể sáng tạo giá trị cho bản thân và cho doanh nghiệp.

Tiếp nối tinh thần đó, báo cáo viên đã khơi gợi các câu hỏi và tìm các câu trả lời cho vấn đề thứ hai, trong đó, đặc biệt lưu ý mối quan hệ biện chứng giữa giá trị của tổ chức và giá trị của cá nhân thông qua môi trường làm việc công bằng: chia sẻ triết lý với nhân viên, làm rõ mục tiêu, phân công công việc, khuyến khích và đánh giá đúng cấp độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên, yếu tố thuyết phục con người phải được hiểu là động cơ chứ không phải là mệnh lệnh. Báo cáo viên nêu rõ quan điểm của doanh nghiệp là: tạo điều kiện để “cái tôi” thể hiện bản sắc của mình thông qua các hoạt động tập thể nhưng không hoà tan vào tập thể, và “cái ta” khi mình đem lại niềm vui cho người khác, bản thân cảm thấy thỏa mãn và giá trị nhân lên, đó là do có sự tương tác, thẩm thấu lẫn nhau thể hiện qua hành động thực tiễn. Đặc biệt, báo cáo viên còn giới thiệu về ý nghĩa bản đồ chiến lược của Tập đoàn Hoàng Gia: con người – nhân tố tạo sự kết nối, dẫn đến hệ quả là những quy trình làm việc sẽ tốt lên, từ đó tạo ra những sảm phẩm, dịch vụ chất lượng, làm cho khách hàng hài lòng hơn, làm cho tài chính gia tăng mạnh hơn.

Với những chia sẻ chân thành, lôi cuốn cùng những số liệu minh họa, tình huống thực tế, báo cáo viên đã thu hút được sự tập trung lắng nghe, đặt câu hỏi, trao đổi nhiệt tình từ phía giảng viên tham dự. Thông qua đó, các giảng viên được tiếp cận thêm một trường hợp thực tế sử dụng triết lý kinh doanh, triết lý quản trị nhân sự của doanh nghiệp, từ đó giúp giảng viên định hướng tốt hơn cho sinh viên trong việc rèn luyện các kỹ năng, ứng dụng tình huống thực tế trong giảng dạy.

Sau đây là hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 11/9/2018

1238-sinh-hoat-chuyen-mon-ve-vai-tro-cua-nhan-to-con-nguoi-doi-voi-su-phat-trien-ben-vung-cua-doanh-nghiep
Bà Nguyễn Thị Hoàng Quyên – Giám đốc khối Nhân sự – Hành chính, tập đoàn Hoàng Gia chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên Bộ môn