Tập huấn chuyên môn Bộ môn Cơ sở – Cơ bản

596

On March 23, 2021 , The Faculty of Basic Sciences organized a session named “Improve efficiency in work coordination” chaired by Associate Professor, Dr. Nguyen Thi Thu Ha – Deputy Director of Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus in order to improve the lecturers’ capacity for teaching, doing scientific research and coordinating at work, as well as to meet new requirements in the context of globalization and international integration.

Nhằm nâng cao năng lực của giảng viên trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kỹ năng phối hợp trong công tác, đáp ứng những yêu cầu mới trong trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, ngày 23/03/2021, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn: “Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác” do PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II chủ trì.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm và cách thức phối hợp công tác giữa các đơn vị tại CSII với các đơn vị chức năng tại Hà Nội, giữa các đơn vị tại CSII. Đặc biệt, báo cáo viên nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp và truyền đạt trong quá trình tiếp nhận thông tin, nguyên tắc hành chính và yêu cầu nắm vững hướng dẫn, quy trình khi thực hiện công tác. Bên cạnh đó báo cáo viên cũng đề cập đến việc phối hợp giữa Bộ môn và các Khoa chức năng của Trụ sở chính cần thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Báo cáo viên cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác hành chính tại Bộ môn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của viên chức Bộ môn. Buổi báo cáo đã giúp các viên chức Bộ môn tiếp cận dễ dàng hơn với các quy định mới của nhà trường, cập nhật, áp dụng vào thực tiễn công việc của đơn vị, qua đó, góp phần tham mưu tốt, thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 23/03/2021:

Báo cáo viên và cán bộ, giảng viên Bộ môn CS-CB tại buổi sinh hoạt chuyên môn
PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà lắng nghe các ý kiến trao đổi từ cán bộ, giảng viên Bộ môn CS-CB