Tập huấn chuyên môn “Một số công tác hành chính” cho giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản

630

On December 14, 2020 , Basic Scientific Faculty organized a session named “Training on some administrative tasks” chaired by Associate Professor, Dr. Nguyen Thi Thu Ha – Deputy Director of Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus in order to improve the lecturers’ capacity for teaching, doing scientific research and coordinating at work, as well as to meet new requirements in the context of globalization and international integration.

Nhằm nâng cao năng lực của giảng viên trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kỹ năng phối hợp trong công tác, đáp ứng những yêu cầu mới trong trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, ngày 14/12/2020, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức buổi “Tập huấn về một số công tác hành chính” do PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II chủ trì.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm và cách thức phối hợp công tác giữa đơn vị tại CSII với các đơn vị chức năng tại Hà Nội, giữa các đơn vị tại CSII và giữa các thành viên trong đơn vị, theo đó việc tuân thủ các quy định, cơ sở pháp lý và lưu trữ minh chứng cần được đặt lên hàng đầu.

Báo cáo viên cũng gợi mở và hướng dẫn giảng viên về một số cách xử lý các tình huống có thể phát sinh trong quá trình phối hợp công tác. Song song đó, báo cáo viên giới thiệu các kỹ năng cơ bản về công tác hành chính; cập nhật, triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo mới về công tác hành chính của Nhà trường; các kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng công tác, hướng đến kiểm soát các thủ tục hành chính.

Báo cáo viên dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác hành chính, giúp các giảng viên có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các quy định mới của nhà trường, cập nhật, áp dụng vào thực tiễn công việc của đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu tốt, thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi tập huấn ngày 14/12/2020

The Rapporteur and Lecturers of the Basic Scientific Faculty – Foreign Trade University, HCMC Campus  at  training session