Tổng kết hoạt động Hợp tác Quốc tế của Bộ môn CSCB

463

*A report on International Cooperation Activities at the Faculty of Basic Sciences

Blending in the trend of internationalization of higher education, the Faculty of Basic Sciences has made many efforts in the international cooperation over the past years. Especially in the school year 2020-2021, despite many difficulties caused by the Covid 19 epidemic, the Faculty still had many advancements in the international cooperation to enhance the lecturers’ work performance.

Quốc tế hóa giáo dục đại học đang là một xu hướng góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời đem lại tiềm năng nghề nghiệp rất lớn cho sinh viên trên thị trường lao động quốc tế. Được sự hỗ trợ và khuyến khích từ Ban Giám đốc, giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản không ngừng nâng cao năng lực ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học, tìm kiếm các cơ hội hợp tác quốc tế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Năm học 2020 – 2021, dưới ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid 19, các hoạt động hợp tác quốc tế gặp nhiều khó khăn trong triển khai. Theo quy định của nhà nước về giãn cách xã hội, việc mời các giáo sư nước ngoài đến làm việc và báo cáo tại Cơ sở II khó thực hiện. Nhưng với sự nỗ lực của giảng viên Bộ môn, hoạt động Hợp tác quốc tế của Bộ môn đã chuyển hướng tìm kiếm những cơ hội hợp tác quốc tế từ xa và trực tuyến. Bộ môn đã triển khai các buổi báo cáo trực tuyến của giáo sư nước ngoài như buổi báo cáo của giáo sư Katheline Schubert (Pháp) về “Economics of Climate Change” (tháng 10/2020); giáo sư Sylvie Hertrich (Pháp) về “Methodology Seminars about Case study” vào ngày (03/2021). Ngoài ra, giảng viên Bộ môn, TS Nguyễn Thúy Phương là đồng tác giả công bố quốc tế cùng giáo sư Sihem Dekhili – Đại học Strasbourg, Pháp trên tạp chí Recherche et Applications en Marketing, 2021 Special Issue: Marketing and Globalization (ISSN: 2051-5707. DOI: 10.1177/2051570720984158). Link truy cập:
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2051570720984158. Đây là tạp chí thuộc danh mục Scopus Q3 và ESCI.