Sinh viên Cơ sở II hứng khởi tham dự hội thảo “Access to the future of Marketing”

80

In order to improve students’ career orientation skills as well as inspire them, especially in the field of Marketing & Communication, FTU-HCMC Campus collaborated with AIM Academy to organize the event “Access to the future of Marketing”. With an impressive agenda, the event attracted nearly 200 students of FTU-HCMC Campus.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong việc nâng cao kỹ năng định hướng nghề nghiệp cũng như truyền cảm hứng cho các em, đặc biệt về lĩnh vực Marketing và truyền thông, Cơ sở II đã phối hợp cùng AIM Academy tổ chức sự kiện“Access to the future of Marketing”. Với nội dung ấn tượng, chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 100 sinh viên Cơ sở II.

Tham dự hội thảo, sinh viên có cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia đầu ngành Tiếp thị và Truyền thông đến từ những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam và đa quốc gia, đó là Ms. Thanh Anh – Head of Country Marketing Grab Vietnam, Ms. Diệu Anh Phạm – Managing Director – AIM Academy & Head of the organizing committee Vietnam Young Lions, Team Divica Silver winner of Vietnam Young Lions 2023 & Digital Category – Student league. Với hành trang quý báu từ chính những kinh nghiệm thực tế, các báo cáo viên đã trực tiếp chia sẻ về hành trình và trải nghiệm về công việc Digital Marketing, tố chất của một marketers dưới góc nhìn người leader, cơ hội để phát triển sự nghiệp Digital Marketing, từ đó đưa ra lời khuyên cho các bạn sinh viên đam mê theo đuổi lĩnh vực này.

Dưới sự dẫn dắt của các diễn giả đầy kinh nghiệm, sinh viên Cơ sở II đã chủ động, tích cực trao đổi, thảo luận và đưa ra câu hỏi về những insights chuyên nghiệp trong lĩnh vực Marketing & Communication. Thông qua chương trình, các bạn có cơ hội kết nối và học hỏi từ những tư duy sáng tạo đẳng cấp thế giới với mục tiêu cuối cùng là kiến tạo nên giá trị to lớn trong kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp, cũng như đóng góp phát triển, phục vụ cộng đồng.

Với nội dung độc đáo và ấn tượng, sinh viên tham dự hội thảo đã có được cái nhìn tổng quát về kiến thức và kỹ năng cần thiết của ngành Marketing & Communication, qua đó giúp các bạn chủ động hơn trong quá trình học tập, rèn luyện, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần nâng tầm chuẩn mực lĩnh vực sáng tạo này.

Dưới đây là một số hình ảnh của sự kiện:
Below are some pictures of the event:

sinh-vien-co-so-ii-tham-du-hoi-thao-access-to-the-future-of-marketing-1
Ms. Diệu Anh Phạm – Managing Director – AIM Academy & Head of the organizing committee Vietnam Young Lions chia sẻ tại hội thảo.
Ms. Diệu Anh Phạm – Managing Director – AIM Academy & Head of the organizing committee Vietnam Young Lions shared at the workshop.
sinh-vien-co-so-ii-tham-du-hoi-thao-access-to-the-future-of-marketing-2
Ms. Thanh Anh – Head of Country Marketing Grab Vietnam chia sẻ tại hội thảo.
Ms. Thanh Anh – Head of Country Marketing Grab Vietnam shared at the workshop.
sinh-vien-co-so-ii-tham-du-hoi-thao-access-to-the-future-of-marketing-3
Team Divica Silver winner of Vietnam Young Lions 2023 & Digital Category – Student league, Ms. Diệu Anh Phạm và Ms. Thanh Anh trong phần Q&A cùng sinh viên Cơ sở II.
Team Divica Silver winner of Vietnam Young Lions 2023 & Digital Category – Student league, Ms. Diệu Anh Phạm và Ms. Thanh Anh in the Q&A session with FTU-HCMC Campus students.
sinh-vien-co-so-ii-tham-du-hoi-thao-access-to-the-future-of-marketing-4
Team Divica Silver winner of Vietnam Young Lions 2023 & Digital Category chia sẻ kinh nghiệm về cuộc thi.
Team Divica Silver winner of Vietnam Young Lions 2023 & Digital Category shared at the workshop
sinh-vien-co-so-ii-tham-du-hoi-thao-access-to-the-future-of-marketing-5
Sinh viên Cơ sở II chụp hình lưu niệm cùng diễn giả và Ban tổ chức chương trình.
FTU-HCMC students took photographs with speakers and organizers of the event