Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tham dự và trình bày nghiên cứu tại Hội thảo quốc tế lần thứ 1 năm 2022

426

*Students of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City campus attended and presented at the 1st International Conference in 2022

On July 30, 2022, at the University of Economics – the University of Danang, The International Conference for Young Researchers in Economics and Business/SR-ICYREB 2022 was officially opened and immediately started the working sessions of the event. Leaders of 10 co-organizers, more than 100 young experts and young scientists who are lecturers and students across the country attended.

Ngày 30/7/2022, tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học, các trường đại học Kinh tế và Kinh doanh (International Conference for Young Researchers in Economics and Business/SR-ICYREB) 2022 đã chính thức khai mạc và bắt đầu ngay những phiên làm việc của sự kiện. Đến dự có lãnh đạo 10 trường đồng tổ chức, hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ là giảng viên, sinh viên trên toàn quốc.

SR-ICYREB 2022 là sự kiện khoa học thường niên, được tổ chức luân phiên giữa 10 trường trong khối gồm Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế – Luật TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.

Trường Đại học Ngoại thương có 11 bài trên tổng số 84 bài nghiên cứu được lựa chọn xuất bản trong kỷ yếu hội thảo năm nay. Trong đó, Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh có 05 sinh viên đại diện cho 5 bài nghiên cứu xuất sắc được lựa chọn tham gia hội thảo lần này. Các bài nghiên cứu được trình bày theo 4 chuyên đề, gồm: (1) Kinh tế và kinh tế quốc tế, (2) Quản trị và kinh doanh, (3) Trí tuệ thông minh, (4) Tài chính – Kế toán – Ngân hàng.sv-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-ii-hoi-thao-quoc-te-lan-thu-1-nam-2022-1

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục tỏa sáng và thể hiện được bản lĩnh sinh ở sân chơi học thuật khi đóng góp 2 bài trong tổng số 11 bài nghiên cứu được Ban Tổ chức trao giải thưởng “Bài viết xuất sắc nhất” tại hội thảo, bao gồm:

1. “Does FDI Affect Climate Change? Evidence from Asian Developing Economies” của nhóm tác giả Le Quang Duc, Dao Ngoc Thuy Vi, Than Thi Hong Nguyen, Ngo Ngoc Minh Khue, Pham Le Ngoc Nhu;sv-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-ii-hoi-thao-quoc-te-lan-thu-1-nam-2022-2

2. “Herd behavior in Vietnamese Stock Market during COVID-19 pandemic: The influences of Government Policies” của nhóm tác giả Nguyen Thi Thu Ha, Tran Duc Nam, Dao Nhat Nam, Hong Ngoc Truc Linh.sv-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-ii-hoi-thao-quoc-te-lan-thu-1-nam-2022-3