Bản tin hoạt động về nguồn, ngày quốc tế thiếu nhi và ngày gia đình Việt Nam của CĐ CSTV CSII

667

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Cơ sở II và kế hoạch hoạt động của Công đoàn CSTV Cơ sở II, được sự chấp thuận của Ban Giám đốc, từ ngày 05/6/2019 đến ngày 07/6/2019, BCH CĐ CSTV CSII đã tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn cho viên chức, kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi và ngày Gia đình Việt Nam tại Phan Thiết, thu hút sự tham gia của 135 CBVC cùng người thân.

Hoạt động lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của BGĐ, BCH CĐ CSTV CSII luôn muốn tạo sân chơi bổ ích, động viên, khuyến khích và tăng cường tính kết nối giữa các Công đoàn viên. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp ghi nhận, tuyên dương các con em viên chức đã đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018-2019.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm trong suốt chương trình, với nội dung đa dạng, phong phú và đảm bảo có ý nghĩa thiết thực, BCH CĐ CSTV CSII mong muốn tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn, đặc biệt góp phần giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho các cháu thiếu nhi, động viên các cháu chăm lo học tập và xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần tuyên truyền cho chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019 “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi

1706-ban-tin-hoat-dong-ve-nguon-ngay-quoc-te-thieu-nhi-va-ngay-gia-dinh-viet-nam-cua-cd-cstv-csii-1
 
1706-ban-tin-hoat-dong-ve-nguon-ngay-quoc-te-thieu-nhi-va-ngay-gia-dinh-viet-nam-cua-cd-cstv-csii-
 
1706-ban-tin-hoat-dong-ve-nguon-ngay-quoc-te-thieu-nhi-va-ngay-gia-dinh-viet-nam-cua-cd-cstv-csii-3