Bộ môn cơ sở – cơ bản tổ chức hoạt động ngoại khóa thực tế tại bảo tàng chứng tích chiến tranh và bảo tàng Hồ Chí Minh cho sinh viên chương trình chất lượng cao

416

Nhằm nâng cao năng lực ứng dụng kiến thức học tập vào thực tiễn đối với các môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, sáng ngày 25 tháng 9 năm 2019, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức cho vinh viên các lớp K56CLC3, K56CLC4 đi thăm quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và các lớp K57CLC1, K57CLC2 đi thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh, sinh viên được tiếp cận với những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về những chứng tích tội ác và hậu quả của các cuộc chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã gây ra đối với Việt Nam. Qua đó, giúp sinh viên ý thức hơn về tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của tổ quốc, về ý thức chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 cần đặc biệt chú trọng đoàn kết hữu nghị quốc tế và cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến hòa bình.

Thông qua các hoạt động ngoại khóa ở Bảo tàng Hồ Chí Minh, nội dung học tập trở nên dễ dàng và thấm nhuần hơn khi sinh viên vừa được tiếp cận với các hiện vật, vừa được nghe hướng dẫn và xem các bộ phim tư liệu. Tính chân thực của các hiện vật, tư liệu có sức lôi cuốn mạnh mẽ giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh gắn với dân tộc và thời đại. Các hoạt động này sẽ góp phần tác động, lan tỏa và dần trở thành động lực cho mỗi sinh viên trong nhận thức và hành động để học tập theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người một cách tự giác.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa ngày 25/09/2019:

1908-bm-cscb-to-chuc-hoat-dong-ngoai-khoa-thuc-te-tai-bao-tang-chung-tich-chien-tranh-va-bao-tang-hcm-cho-sv-ct-clc-1
Sinh viên K56CLC3 – K56CLC4 chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh
 

1908-bm-cscb-to-chuc-hoat-dong-ngoai-khoa-thuc-te-tai-bao-tang-chung-tich-chien-tranh-va-bao-tang-hcm-cho-sv-ct-clc-2
Sinh viên K57CLC1 và K57CLC2 chụp ảnh lưu niệm Bảo tàng Hồ Chí Minh