Bộ môn nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt chuyên môn về phân tích nhân tố khám phá – EFA

422

Nhằm mục đích thống nhất quan điểm hướng dẫn cũng như giúp các giảng viên, đặc biệt là các giảng viên đang và sẽ hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp hoặc nghiên cứu khoa học có ứng dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn chủ đề: “Phân tích nhân tố khám phá – EFA” với phần chia sẻ của Thạc sỹ Nguyễn Trần Sỹ – Trưởng Bộ môn Cơ bản Cơ sở Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn có sự hiện diện của Ban Chủ nhiệm Bộ môn Nghiệp vụ, giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ và các Bộ môn khác có quan tâm.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, báo cáo viên mở đầu bằng việc giới thiệu một số các nội dung cơ bản về phân tích nhân tố khám phá như đo lường khái niệm nghiên cứu, những đặc điểm để phân biệt rõ giữa khái niệm bậc thấp và khái niệm bậc cao, các dạng đo lường khái niệm nghiên cứu gồm mô hình, tính chất và giá trị của thang đo. Nội dung chính của buổi chia sẻ xoay quanh cách thức các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá để đánh giá thang đo cũng như các điều kiện để sử dụng phương pháp này một cách hiệu quả nhất.

Trong phần trao đổi với báo cáo viên, các giảng viên tham dự đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chủ đề phát sinh từ tình huống thực tế khi làm nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên. Các vấn đề đã được các giảng viên tham gia thảo luận sôi nổi và báo cáo viên trả lời từ góc độ lý thuyết và thực tiễn ứng dụng trong nghiên cứu, qua đó giúp các giảng viên thống nhất quan điểm cũng như cập nhật những thông tin hữu ích về EFA để vận dụng trong việc nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên.

Dưới đây là hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 3/2018.

966-bo-mon-nghiep-vu-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-mon-thang-03-2018-1
 
966-bo-mon-nghiep-vu-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-mon-thang-03-2018-2