Bồi dưỡng ứng dụng phương pháp Kaizen (5S) trong quản trị văn phòng tại các đơn vị thuộc Cơ sở II

535

Ngày 12/01/2021, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng “Ứng dụng phương pháp Kaizen (5S) trong quản trị văn phòng tại các đơn vị thuộc Cơ sở II nhằm tạo môi trường làm việc an toàn, sạch đẹp, tiết kiệm thời gian, tăng cường hiệu quả, hạn chế lãng phí và xây dựng ý thức cải tiến cho các viên chức để đạt chất lượng cao trong công việc.

*Training session on “Application of Kaizen Method (5S) in office administration for departments of FTU-HCMC Campus”

On January 12th, 2021, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held a training session on “Application of Kaizen Method (5S) in office administration for departments of FTU-HCMC Campus”. The training session was to create a safe, clean working environment, save time, increase efficiency, limit waste, and build a sense of innovation for staff to achieve high quality at work.

Tham dự lớp bồi dưỡng có sự hiện diện của ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II, Báo cáo viên ThS Lê Hồng Vân – Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ và cùng toàn thể viên chức hành chính tại Cơ sở II.

Trước khi bắt đầu buổi tập huấn, ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II nhấn mạnh việc áp dụng phương pháp Kaizen vào công tác quản trị văn phòng là phương pháp đơn giản, hiệu quả để giúp mỗi viên chức xây dựng được ý thức cải tiến nhằm loại bỏ các lãng phí; đồng thời áp dụng phương pháp 5S trong công việc quản trị văn phòng nhằm tạo môi trường làm việc tại các đơn vị an toàn, sạch đẹp, góp phần tạo dựng, củng cố nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của các đơn vị tại Cơ sở II. Ngoài ra, để triển khai phương pháp Kaizen (5S) vào thực tế công việc, ThS Phạm Thu Thủy đề nghị các đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện 5S và Cơ sở II thành lập các Tổ tư vấn, Tổ kiểm tra để tổ chức kiểm tra, đánh giá vào hàng tháng và thực hiện tổng kết việc thực hiện 5S tại các đơn vị vào mỗi học kỳ của năm học.

Sau phần phát biểu của ThS Phạm Thu Thủy, các viên chức đã được lắng nghe báo cáo viên ThS Lê Hồng Vân – Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ đã trình bày các nội dung về phương pháp Kaizen và lợi ích của việc áp dụng phương pháp 5S trong công việc với trình tự thực hiện như: Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng để vận dụng tại các đơn vị. Thông qua buổi tập huấn, viên chức hành chính đã nhận biết được lợi ích của Kaizen và áp dụng 5S tại đơn vị để thực hiện đầy đủ các nội dung và đảm bảo đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra của Cơ sở II trong quản trị văn phòng.

Dưới đây là hình ảnh của lớp bồi dưỡng “Ứng dụng phương pháp Kaizen (5S) trong quản trị văn phòng tại các đơn vị thuộc Cơ sở II:

Some photos at the training session:

ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II tặng quà lưu niệm cho báo cáo viên ThS Lê Hồng Vân – Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ Cơ sở II
MSc. Pham Thu Thuy, Vice Director of FTU-HCMC Campus, gave presents to MSc. Lê Hồng Vân, Lecturer of Professional Operation Department
ThS Lê Hồng Vân – Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ Cơ sở II, chia sẻ về các ứng dụng phương pháp Kaizen, các bước triển khai Kaizen (5S).
MSc. Lê Hồng Vân, Lecturer of Professional Operation Department shared about Kaizen method application and steps to implement Kaizen (5S)
Quý Thầy, Cô Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, báo cáo viên và cùng toàn thể viên chức viên chức tham gia lớp bồi dưỡng “Kaizen (5S)”.
The Board of Directors, Manager/Deputy Managers of departments, the rapporteur, and all staff at the training session