Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức “Intergrated commnuication cho viên chức Cơ sở II”

397

Ngày 21/12/2020, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng “Integrated Communication nhằm giúp viên chức Cơ sở II tiếp cận về ứng dụng các công cụ số trong công tác truyền thông tích hợp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 .

* The training session on “Integrated Communication” at Foreign Trade University – HCMC Campus

On December 21st, 2020, Foreign Trade University – HCMC Campus organized a training session on “Integrated Communication” to help staff approach and apply the digital tools of integrated communication in the era of industrial revolution 4.0.

Tham dự lớp bồi dưỡng, về phía báo cáo viên có sự tham dự của bà Phạm Thị Diệu Anh – Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo AIM Academy, bà Phạm Nhị Hà – Marketing Manager – CJ Foods, ông Phạm Quốc Tuấn – Chief Digital Officer – Per-fectiv Vietnam và toàn thể viên chức tại Cơ sở II.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, ThS Lê Giang Nam – Trưởng Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại của Cơ sở II trình bày sự cần thiết của công tác truyền thông đặc biệt là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, công tác truyền thông có nhiều điểm khác biệt so với truyền thông truyền thống, do đó việc truyền thông đòi hỏi tất cả cá nhân trong một tổ chức phải cùng phối hợp thực hiện thông qua các công cụ truyền thông tích hợp, đặc biệt việc sử dụng các công cụ truyền thông số. Vì vậy, lớp bồi dưỡng “Integrated Communication” sẽ giúp cho viên chức Cơ sở II nắm rõ ý nghĩa việc truyền thông tích hợp và vận dụng vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác.

Tại buổi bồi dưỡng, các viên chức đã được lắng nghe các chuyên gia chia sẻ trong các lĩnh vực có liên quan: Bà Phạm Nhị Hà chia sẻ về chuyên đề Truyền thông tích hợp và xây dựng chiến dịch truyền thông tích hợp; Ông Phạm Quốc Tuấn chia sẻ về chuyên đề Ứng dụng công cụ digital hiệu quả trong các hình thức quảng cáo trực tuyến và các chỉ số đo lường cho từng hình thức quảng cáo trực tuyến để giúp viên chức Cơ sở II nắm bắt được các yếu tố cơ bản để sử dụng và tăng hiệu quả trong công tác truyền thông.

Buổi học diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi trong việc học tập, chia sẻ và trao đổi về kỹ năng, kinh nghiệm thiết thực, giúp viên chức có thêm kiến thức, kỹ năng công tác truyền thông tích hợp để nâng cao chất lượng công tác của Cơ sở II và Nhà trường.

Dưới đây là hình ảnh của lớp bồi dưỡng “Integrated Communication tại Cơ sở II:

ThS Lê Giang Nam – Trưởng Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại tặng hoa cho báo cáo viên bà Phạm Thị Diệu Anh – Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo AIM Academy, bà Phạm Nhị Hà – Marketing Manager – CJ Foods, ông Phạm Quốc Tuấn – Chief Digital Officer – Per-fectiv Vietnam
MSc Le Giang Nam – Manager of Communications & Community Relations Department gave flowers to thank Ms. Pham Thi Dieu Anh – Director of AIM Academy, Ms. Pham Nhi Ha – Marketing Manager – CJ Foods, Mr. Pham Quoc Tuan – Chief Digital Officer – Per-fectiv Vietnam
Bà Phạm Nhị Hà – Marketing Manager – CJ Foods, chia sẻ chuyên đề về truyền thông tích hợp và cách sử dụng
Ms. Pham Nhi Ha – Marketing Manager – CJ Foods shared the topic on Integrated Communication and the application.

 

Ông Phạm Quốc Tuấn – Chief Digital Officer – Per-fectiv Vietnam, chia sẻ về chuyên đề Ứng dụng công cụ digital hiệu quả trong truyền thông tích hợp
Mr. Pham Quoc Tuan – Chief Digital Officer – Per-fectiv Vietnam shared the topic of Applying effectively digital tools in integrated communication
Quý báo cáo viên và cùng toàn thể viên chức tham gia lớp bồi dưỡng “Integrated Communication”.
Rapporteurs took photos with staff attending the training session on “Integrated Communication”.