Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức “Livestream” cho viên chức hành chính

385

Ngày 09/12/2020, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng “Livestreamnhằm giúp viên chức hành chính hiểu rõ công cụ livestream, nắm được cách thức, quy trình, các công tác cần thực hiện.

* Training session on “Livestream” for staff at Foreign Trade University – HCM Campus

On December 09th, 2020, FTU-HCMC Campus organized a training session on “Livestream” to help staff enhance knowledge about Livestream tools, manner, process, and work to be done.

Tham dự lớp bồi dưỡng có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II và toàn thể viên chức hành chính tại Cơ sở II.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II nhấn mạnh tầm quan trọng của các kỹ năng “Livestream” đối với viên chức, đặc biệt đối với viên chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, livestream các bài giảng trực tuyến, livestream hội thảo, các hoạt động hỗ trợ sinh viên và các sự kiện khác do Cơ sở II tổ chức để giúp viên chức khắc phục những hạn chế trong kỹ năng sử dụng livestream trong công tác và mang lại hiệu quả cao trong việc truyền thông các chương trình, sự kiện tại Cơ sở II.

Tại buổi bồi dưỡng, các viên chức đã được lắng nghe báo cáo viên ThS Lê Giang Nam – Trưởng Ban Truyền thông & Quan hệ đối ngoại đã chia sẻ các kỹ năng của công tác livestream, cụ thể như giới thiệu và mục đích của việc Livestream; các yếu tố tạo nên thành công của buổi Livestream; các công tác cần thực hiện trước, trong và sau buổi Livestream; các hoạt động Livestream đã tổ chức tại Cơ sở II – kết quả thực hiện; các điểm cần lưu ý khi tổ chức Livestream để nâng cao chất lượng công tác có liên quan tại Cơ sở II.

Dưới đây là hình ảnh của lớp bồi dưỡng “Livestream” tại Cơ sở II:

PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II tặng hoa cho báo cáo viên ThS Lê Giang Nam – Trưởng Ban Truyền thông & Quan hệ đối ngoại Cơ sở II
Prof. Dr. Nguyen Thi Thu Ha – Vice Director of FTU-HCMC Campus gave flowers to MSc Le Giang Nam – Manager of Department of Communications and Community Relations
Báo cáo viên ThS Lê Giang Nam – Trưởng Ban Truyền thông & Quan hệ đối ngoại Cơ sở II, chia sẻ về các kỹ năng trong công tác livestream
MSc Le Giang Nam – Manager of Department of Communications and Community Relations shared about the skills needed for Livestream
Quý Thầy, Cô Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, báo cáo viên và cùng toàn thể viên chức viên chức tham gia lớp bồi dưỡng “Livestream”.
The Board of Directors took photos with the Manager/Deputy Manager of departments, the rapporteur, and staff attending the training session.