Bồi dưỡng nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường cho viên chức tập sự mới tuyển dụng đợt 1 năm 2020

338

Ngày 22/12/2020, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nội quy, quy chế làm việc cho viên chức tập sự mới tuyển dụng đợt 1 năm 2020 nhằm giúp các viên chức mới tuyển dụng nắm bắt được những quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc Nhà trường và nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc tại Cơ sở II.

On December 22nd, 2020, Foreign Trade University – HCMC Campus organized a training session on fostering working rules and regulations for new recruiting staff in the first phase of 2020. Through the training session, the new staff can grasp the State regulations, working rules, and regulations of Foreign Trade University as well as quickly get acquainted with the working environment at the FTU-HCMC Campus.

Tham dự lớp bồi dưỡng, Ban tổ chức rất hân hạnh được đón tiếp Quý Thầy, Cô trong Ban Giám đốc, Chủ tịch Công tác Cơ sở thành viên Cơ sở II, PTB – PTB Tổ chức – Hành chính và 07 viên chức tập sự mới trúng tuyển đợt 01 năm 2020.

Tại buổi bồi dưỡng, các viên chức đã được lắng nghe, chia sẻ nội dung cập nhật của các văn bản quy định, quy chế của Nhà nước và Nhà trường từ Quý Thầy, Cô Ban Giám đốc và PTB – PT Ban TC-HC về các công tác có liên quan, cụ thể:

         PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II chia sẻ về chủ đề: Giới thiệu tổng quan về Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh; phát triển nghề nghiệp, chuyên môn và một số nét về văn hóa tổ chức tại Cơ sở II; một số quy định của Nhà nước, Nhà trường về công tác của viên chức.

PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II chia sẻ về chủ đề: công tác sinh hoạt Đảng tại Cơ sở II; một số đặc điểm của sinh viên ĐH Ngoại thương và kỳ vọng của sinh viên và một số lưu ý trong giảng dạy, giao tiếp.

ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II, giới thiệu và chia sẻ về chủ đề: một số quy định trong Quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ 2019 của Trường ĐH Ngoại thương; một số quy định, quy chế liên quan đến giảng viên, viên chức hành chính.

TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, giới thiệu và chia sẻ về chủ đề: một số hoạt động hỗ trợ sinh viên trong nghiên cứu khoa học và hoạt động học thuật; sinh hoạt công tác Công đoàn tại Cơ sở II; quy trình công tác coi thi tại Cơ sở II.

ThS Trần Lục Thành – PTB-PTB Tổ chức Hành chính Cơ sở II, giới thiệu và chia sẻ về chủ đề: quy định về ký hợp đồng làm việc tại trường Đại học Ngoại thương; Quy định về tiền lương và một số phúc lợi; một số quy định, quy chế liên quan đến giảng viên, viên chức hành chính.

Thông qua lớp học, Quý Thầy Cô trong Ban Giám đốc và PTB – PT Ban TC-HC đã chia sẻ về kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc cũng như nhắn nhủ đến toàn thể viên chức mới luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gắn bó, đoàn kết, cống hiến cho sự phát triển của Cơ sở II nói riêng và trường Đại học Ngoại thương nói chung. Ngoài ra, các viên chức còn được cùng nhau trao đổi để làm rõ một số vấn đề, được nói lên những tâm tư, nguyện vọng cũng như những cảm nhận trong thời gian làm việc tại Cơ sở II vừa qua.

Dưới đây là hình ảnh của lớp bồi dưỡng nội quy, quy chế tại Cơ sở II

Quý Thầy, Cô trong Ban Giám đốc, đại diện Lãnh đạo đơn vị có liên quan và cùng toàn thể viên chức viên chức tham gia lớp bồi dưỡng dưỡng nội quy, quy chế làm việc cho viên chức tập sự mới tuyển dụng đợt 1 năm 2020
The Boards of Director, Managers/ Deputy Managers of Departments took pictures with new recruiting staff in the first phase of 2020 attending the training session