Cơ sở II tặng sách cho Trung tâm Văn hóa quận Bình Thạnh nhân Ngày Thơ Việt Nam 2024

254

In order to demonstrate the social responsibility of FTU-HCMC Campus and strengthen the connections between businesses and organizations in HCM city, FTU-HCMC Campus presented 50 books to Cultural Center of Binh Thanh District on the occasion of the the Nguyen Tieu event – Vietnamese Poetry Day and Celebrating the 94th Anniversary of the establishment of the Communist Party of Vietnam (February 3rd 1930 – February 3rd 2024).

Để thể hiện trách nhiệm xã hội của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đối với cộng đồng và tăng cường kết nối doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Cơ sở II đã trao tặng 50 quyển sách cho Trung tâm Văn hóa Quận Bình Thạnh nhân dịp Trung tâm Văn hóa tổ chức sự kiện Nguyên tiêu – Ngày thơ Việt Nam và Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).

Các quyển sách được Cơ sở II trao tặng bao gồm các quyển thơ, truyện ngắn ca ngợi tình yêu quê hương, cuộc sống con người, thiên nhiên và công cuộc đổi mới của đất nước.

Ngoài việc góp phần lan tỏa văn hóa đọc, hoạt động này còn mang lại những giá trị lợi ích thiết thực, góp phần phát triển hoạt động của Thành phố Hồ Chí Minh.

https://thuvienquanbinhthanh.blogspot.com/2024/02/trung-bay-trien-lam-sach-ngay-tho.html

Đại diện Thư viện Cơ sở II trao tặng 50 quyển sách cho Thư viện quận Bình Thạnh.
Representative of FTU-HCMC Campus Library presented 50 books to Binh Thanh District Library.