Cơ sở II tổ chức hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch công tác để thực hiện Chiến lược phát triển của Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040

362

On 16th February 2022, conference to develop working schedule was held to implement the Development Strategy of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus in the period of 2021-2030 – vision to 2040.

Nhằm quán triệt đến các đơn vị nội dung Chiến lược phát triển của Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040 và triển khai xây dựng kế hoạch công tác của Cơ sở II và các đơn vị thuộc, trực thuộc, vào ngày 16 tháng 02 năm 2022 Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch công tác để thực hiện Chiến lược phát triển của Nhà trường.

Hội nghị có sự tham gia của Ban Giám đốc Cơ sở II, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Cơ sở II, Bí thư đoàn thanh niên Cơ sở II và Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Cơ sở II.

co-so-ii-to-chuc-hoi-nghi-chien-luoc-phat-trien-cua-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-2040-1
Đại biểu tham dự tại Hội nghị – Delegates in Conference

Tại hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã quán triệt nội dung Chiến lược phát triển của Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040 và hướng dẫn, triển khai cụ thể các công tác, yêu cầu các đơn vị triển khai đến viên chức, tổ chức họp, thảo luận để xây dựng kế hoạch phù hợp mục tiêu phát triển của Nhà trường. Kế hoạch công tác của các đơn vị cần bám sát phương châm hành động “KHÁC BIỆT ĐỂ DẪN ĐẦU”, kết hợp các phương tiện, cách thức thực hiện để tạo ra giá trị khác biệt, đồng thời các đơn vị cần nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch để đáp ứng yêu cầu công tác.

co-so-ii-to-chuc-hoi-nghi-chien-luoc-phat-trien-cua-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-2040-2
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II triển khai Hội nghị – Assoc.Prof.Dr. Nguyen Xuan Minh deliver a speech at Conference

Kết thúc hội nghị, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Cơ sở II đã nắm bắt được các nội dung và thông tin để triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.