Cơ sở II tổ chức hội nghị viên chức năm 2018

530

Căn cứ Thông báo số 148/TB-ĐHNT ngày 05/9/2018 của Hiệu trưởng và Công đoàn Trường ĐH Ngoại thương về tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2018; Căn cứ đề xuất của Cơ sở II về thành phần tham dự Hội nghị đại biểu viên chức Cơ sở II tại Hà Nội 2018; Được sự thống nhất của Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị viên chức năm 2018 vào sáng ngày 08/10/2018 với sự tham dự của Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức Cơ sở II.

Hội nghị đã được nghe PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II trình bày báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019 của Cơ sở II. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được thảo luận, đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo của Hội nghị đại biểu viên chức năm 2018 dưới dự điều hành của PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà –Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II. Các tại nội dung trình bày tại Hôị nghị đã được 100% đại biểu tham dự thống nhất ý kiến thông qua.

1283-co-so-ii-to-chuc-hoi-nghi-vien-chuc-nam-2018
PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II trình bày báo cáo tại Hội nghị

Cũng trong dịp này, Hội nghị đã bỏ phiếu bầu ra đoàn đại biểu gồm 10 thành viên tham dự Hội nghị viên chức của Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức vào cuối tháng 10 tại Cơ sở Hà Nội.

Hội nghị viên chức là dịp để Cơ sở II nói riêng và Trường Đại học Ngoại thương nói chung tổng kết và báo cáo cho toàn thể viên chức về những kết quả đạt được trong năm, đồng thời lắng nghe những góp ý, thảo luận cho việc xây dựng các kế hoạch, công tác trong năm tiếp theo hoàn thiện và tốt hơn theo tình hình của đơn vị, nhằm mang đến một môi trường làm việc chất lượng, uy tín, hiệu quả và chuyên nghiệp