Cơ sở II tổ chức tập huấn về thay đổi trong cách tính giờ và thưởng nghiên cứu khoa học theo quy định về chế độ làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 cho giảng viên

463

Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held the official training session how to convert The lectures’ research time according to The 2020 Regulations on working Regime and The 2020 Internal spending Rules. In the afternoon of March 30th, 2021, at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus, the training session took place under Dr Pham Hung Cuong’s operation. During the period of Training Session, the participants boldly clarify the difficulties in implementing the Regulation on working regime in 2020.

Thực hiện Quyết định số 2764/QĐ-ĐHNT ngày 29/10/2020 ban hành Quy định về chế độ làm việc của viên chức và người lao động tại Trường Đại học Ngoại thương đã được Hiệu trưởng phê duyệt và nhằm phổ biến các thay đổi trong cách tính giờ NCKH và thưởng nghiên cứu khoa học (NCKH) cho giảng viên tại Cơ sở II năm học 2020-2021, Cơ sở II tổ chức tập huấn các thay đổi trong cách tính giờ NCKH và thưởng NCKH theo Quy định về chế độ làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh vào Thứ Ba ngày 30/3/2021.

Tại buổi tập huấn, viên chức đã nghe báo cáo viên trình bày những nội dung thay đổi trong cách tính giờ và thưởng NCKH trong Quy chế về chế độ làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 và năm 2020, cụ thể như định mức quy đổi thời gian khi tham gia viết giáo trình, sách và tài liệu giảng dạy; định mức quy đổi thời gian khi đăng bài trên tạp chí khoa học, tham gia hội thảo; Sinh viên nghiên cứu khoa học về công trình Working Paper Series; điều kiện hỗ trợ thưởng đề tài,…

Viên chức tham dự Tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ nội dung được truyền đạt, nghiên cứu thảo luận, mạnh dạn làm rõ những vấn đề khó khăn trong việc thực hiện Quy định về chế độ làm việc năm 2020. Thông qua đó, buổi tập huấn sẽ giúp cho viên chức nắm được những nội dung thay đổi trong tổ chức thực hiện quy chế về cách tính giờ và thưởng nghiên cứu khoa học.

Sau đây là hình ảnh buổi tập huấn:

TS. Phạm Hùng Cường chụp ảnh với giảng viên tham dự buổi tập huấn
(Dr Pham Hung Cuong took a photo with the lecturers attending the training session)