Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021

319

On October 20, 2021, The Labor Union of Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus organized the Annual Meeting for the 2020-2021 school year and set the missions for the 2021-2022” on the Internet platform. The Meeting had been joined by the participants at Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus. The conference was held in three different meeting rooms to ensure spacing and compliance requirements following safety regulations of the Ministry of Health.

Thực hiện Kế hoạch số 570/KH-ĐHNT ngày 30/8/2021 của Hiệu trưởng và Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động năm 2021, Kế hoạch số 3568/KH-CSII ngày 15/10/2021 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động tại Cơ sở II năm 2021, nhằm thực hiện hoạt động báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của Cơ sở II, thảo luận đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo của Hội nghị đại biểu viên chức năm 2021 và bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động cấp trường theo phân bổ của Nhà trường, ngày 20/10/2021, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức “Hội nghị viên chức và người lao động tại Cơ sở II năm 2021”. Hội nghị được tổ chức kết nối trực tuyến tại 3 phòng họp khác nhau để đảm bảo khoảng cách giữa các viên chức và các yêu cầu tuân thủ đúng quy định về an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hội nghị viên chức và người lao động là một trong những sự kiện quan trọng của Nhà trường nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới; đây cũng là dịp để toàn thể viên chức Nhà trường phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến, hoàn thiện các quy định, quy chế của Nhà trường cùng hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Phó chủ tịch Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể viên chức Cơ sở II.

Tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Cơ sở II đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 của Nhà trường, các Dự thảo văn kiện của Hội nghị Đại biểu viên chức Trường Đại học Ngoại thương, những đề xuất bổ sung, sửa đổi Dự thảo Quy định về chế độ làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra nhân dân; Dự thảo quyết định về ban hành quy chế giám sát; ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Phó chủ tịch Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II trình bày báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 của Cơ sở II để viên chức Cơ sở II thảo luận và đóng góp ý kiến.

Hội nghị đã thảo luận, lắng nghe các ý kiến đóng góp, xây dựng của viên chức Cơ sở II và đại diện Đoàn Chủ tịch: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã có những trao đổi xung quanh những vấn đề được viên chức Cơ sở II quan tâm. Hội nghị đã tiến hành bầu đại biểu của Cơ sở II tham dự Hội nghị viên chức năm 2021 Trường Đại học Ngoại thương với kết quả gồm 39 đại biểu Cơ sở II sẽ tham dự Hội nghị viên chức Trường Đại học Ngoại thương.

Sau hơn một giờ làm việc nghiêm túc, tập trung & dân chủ, Hội nghị viên chức và người lao động tại Cơ sở II năm 2021 đã hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và thành công tốt đẹp. Hội nghị hy vọng sẽ góp phần hoàn thiện hơn dự thảo báo cáo công tác năm học vừa qua của Cơ sở II và các văn kiện của Hội nghị viên chức toàn trường, lựa chọn được những đại biểu ưu tú đại diện cho viên chức Cơ sở II tham dự Hội nghị viên chức Trường ĐH Ngoại thương sắp tới, từ đó mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển trường ĐH Ngoại thương nói chung và Cơ sở II nói riêng.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị:co-so-ii-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-to-chuc-hoi-nghi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-nam-2021