Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tổ chức hội thảo “Giải pháp về chủ trương, chính sách đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại Cơ sở II năm học 2018-2019”

427

Nhằm cung cấp các thông tin về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại Cơ sở II năm học 2018 – 2019 đến các đơn vị của CSII một cách đầy đủ và toàn diện cũng như nâng cao nhận thức về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng trong từng đơn vị nói riêng và Cơ sở II nói chung, từ đó xây dựng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng trong các đơn vị có liên quan tại Cơ sở II, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp về chủ trương, chính sách đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại Cơ sở II, năm học 2018 – 2019” vào sáng ngày 03 tháng 12 năm 2018 tại Cơ sở II tại TP.Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thảo có PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II, PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II – Chủ tịch Công đoàn CSTV Cơ sở II, ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II – Phó Chủ tịch Công đoàn CSTV Cơ sở II, Thường trực Đoàn Thanh niên, Trưởng/Phó các đơn vị cùng các viên chức Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

Mở đầu chương trình hội thảo, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II tóm tắt một số kết quả chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại Cơ sở II năm học 2017 – 2018 và triển khai kế hoạch hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại Cơ sở II năm học 2018 – 2019.

Trong khoảng thời gian chuẩn bị, hội thảo đã được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của đông đảo các đơn vị tại Cơ sở II. Tại Hội thảo, các ý kiến xoay quanh chủ đề Hội thảo được các đơn vị tham gia đưa ra thảo luận và góp ý sôi nổi.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức tin rằng Hội thảo “Giải pháp về chủ trương, chính sách đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại Cơ sở II năm học 2018 – 2019” sẽ mang lại cơ hội quý báu để giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ góc độ khoa học và góc độ quản lý giúp hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại Cơ sở II trong thời gian tới phát triển mạnh hơn nữa.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội thảo:

1384-co-so-ii-truong-hnt-to-chuc-hoi-thao-giai-phap-ve-chu-truong-chinh-sach-day-manh-hoat-dong-dao-tao-nckh