Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tổ chức hội thảo “Kết nạp Đảng viên mới tại Cơ sở II giai đoạn 2020 – 2025”

612

Nhằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Ngoại thương đồng thời nhằm hướng đến mục tiêu củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, tạo nguồn thừa kế cho các Chi bộ tại Cơ sở II, duy trì và nâng cao chất lượng đảng viên, ngày 02/12/2020, Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II đã tổ chức hội thảo khoa học về phát triển đảng tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh với chủ đề “Kết nạp Đảng viên mới tại Cơ sở II giai đoạn 2020 – 2025”

Đến tham dự hội thảo, về phía Cơ sở II, có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II, Giám đốc Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II, Phó Giám đốc Cơ sở II cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II, Ban Chấp hành các Công đoàn Bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II, và các quần chúng ưu tú.

Thay mặt Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II đã phát biểu khai mạc và có chỉ đạo sâu sát về công tác phát triển Đảng viên tại Cơ sở II trong giai đoạn 2020 – 2025. Trong những năm vừa qua, công tác phát triển Đảng viên luôn là mục tiêu trọng tâm của Đảng ủy nói chung và Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II nói riêng, bởi đây không chỉ là mục tiêu mà còn là một nhiệm vụ chính trị nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay. Để công tác phát triển Đảng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, cần có sự chung sức đồng lòng của các tập thể Đảng trong toàn thể Đảng bộ, chú trọng tạo nguồn từ các quần chúng ưu tú là viên chức, đoàn viên, sinh viên, nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất, năng lực công tác chuyên môn.

Hội thảo khoa học “Kết nạp Đảng viên mới tại Cơ sở II giai đoạn 2020 – 2025” đã nhận được 09 bài viết tham luận về công tác phát triển Đảng viên của các Chi bộ, Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên. Tại buổi hội thảo, đồng chí Trương Thị Thùy Trang – Đại diện Chi bộ Giảng viên Cơ sở II đã trình bày tham luận “Thuận lợi và khó khăn của công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Giảng viên Cơ sở II” và đồng chí Lê Minh Trí – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, đại diện Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên đã trình bày tham luận “Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trong công tác phát triển Đảng viên trẻ tại Cơ sở II”. Qua phần tham luận của các đảng viên, chúng ta phần nào thấy được những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và một số giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng tại Cơ sở II; cũng như vai trò của đảng viên trong công tác nhân sự, trong tổ chức để từ đó thấy được sự cần thiết của việc tạo môi trường phát triển, rèn luyện cho đoàn viên ưu tú, quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp đảng. Qua đó phát huy vài trò của các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc phát hiện, giáo dục, giới thiệu cho tổ chức đảng những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

Hội thảo khoa học “Kết nạp Đảng viên mới tại Cơ sở II giai đoạn 2020 – 2025”  do Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công, tốt đẹp, đánh dấu một chặng đường mới với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II nói chung và các Chi bộ, các đơn vị tại Cơ sở II nói riêng nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ viên chức, đoàn viên, sinh viên.

Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo:

Toàn thể Hội thảo chụp hình lưu niệm
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Bí thư ĐBBP phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
Đại diện các Chi bộ trình bày tham luận