Cơ sở II Trường ĐHNT tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở năm 2018

550

Thực hiện Quyết định số 2405/QĐ-CSII ngày 07/12/2018 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở năm 2018, vào lúc 14h00 Thứ tư ngày 12/12/2018, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức Hội đồng kiểm tra giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở năm 2018 do các viên chức Cơ sở II làm chủ nhiệm đề tài.

Buổi kiểm tra tiến độ có sự tham gia của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, thư ký Hội đồng cùng với các thành viên trong nhóm nghiên cứu thực hiện các đề tài.

Tại buổi kiểm tra tiến độ, các nhóm nghiên cứu đã báo cáo về tình hình triển khai đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở 2018: Tiến độ triển khai theo thuyết minh, tiến độ triển khai theo thực tế và tình hình triển khai.

Hội đồng kiểm tra tiến độ đã đánh giá mức độ hoàn thành các sản phẩm theo thuyết minh đã được Nhà trường ký. Kết luận của Hội đồng: các đề tài 100% đầy đủ sản phẩm theo đúng tiến độ trong thuyết minh.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở năm 2018 và các thành viên nhóm nghiên cứu:

1388-co-so-ii-truong-dhnt-to-chuc-hoi-dong-kiem-tra-tien-do-thuc-hien-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-co-so-nam-2018