Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho viên chức Ban Quản lý đào tạo năm học 2019-2020

429

*Staff training activities in the Department of Training Management in the academic year 2019-2020
To implement the policy of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus on strengthening training activities to help staff grasp and perform assigned tasks in a synchronous, unified manner as well as promptly update new documents and regulations of the State and Foreign Trade University, the Department of Training Management organized monthly training sessions and received the full support of all staff.
Để triển khai thực hiện chủ trương của Cơ sở II về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn của đơn vị giúp viên chức nắm bắt, thực hiện các công tác được giao một cách đồng bộ, thống nhất và cập nhật kịp thời nội dung các văn bản, quy định mới của Nhà nước và Nhà trường, Ban Quản lý đào tạo đã tổ chức các buổi tập huấn bồi dưỡng công tác chuyên môn cho viên chức trong đơn vị và đã nhận được sự ủng hộ, tham dự đầy đủ của các viên chức trong Ban.
Thực hiện kế hoạch tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho các viên chức Ban Quản lý đào tạo năm học 2019-2020, Ban Quản lý đào tạo đã tổ chức các buổi tập huấn bồi dưỡng chuyên môn với nội dung chi tiết như sau:

STT Thời gian-Địa điểm Chủ đề tập huấn Báo cáo viên Thành phần tham dự
1 20/12/2019

Tại A006

Tổ chức tập huấn nội bộ thông tin tuyển sinh nội dung quảng bá và tư vấn cho sinh viên hệ chính quy năm 2020 ThS Trần Đình Huyên Viên chức Ban QLĐT
2 23/12/2019

Tại A006

Tổ chức tập huấn công tác liên quan tới hồ sơ và thủ tục thanh toán chi phí hoạt động tại CSII ThS Trần Đình Huyên Viên chức Ban QLĐT
3 24/07/2020

Tại A006

Tập huấn sử dụng phần mềm Edusoft và Edusoft web Võ Thái Khánh Viên chức phụ trách Admin và viên chức hỗ trợ Ban QLĐT

Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên đã cung cấp tài liệu liên quan và trình bày cụ thể, chi tiết nội dung những vấn đề trọng tâm, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cá nhân để các viên chức trong Ban nắm bắt và tìm ra giải pháp phù hợp xử lý những công việc phát sinh liên quan.
Các viên chức tham gia chú ý lắng nghe những nội dung báo cáo viên chia sẻ, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận sôi nổi xung quanh chủ đề tập huấn để cùng thống nhất các nội dung sẽ triển khai thực hiện.
Sau khi tham gia tập huấn, các viên chức đã được trang bị thêm kiến thức, phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, qua đó giúp viên chức chủ động hơn trong công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác.

Hình ảnh viên chức Ban Quản lý đào tạo tham dự tập huấn chuyên môn
Staff in the Department of Training Management at the training session

Hình ảnh tập huấn sử dụng phần mềm Edusoft và Edusoft web
The training session on using Edusoft and Edusoft web