Công tác bồi dưỡng viên chức tại Ban KT&ĐBCL năm học 2019-2020

406

Để triển khai thực hiện chủ trương của Cơ sở II về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công tác chuyên môn của đơn vị giúp viên chức nắm bắt, thực hiện các công tác được giao một cách đồng bộ, thống nhất và cập nhật kịp thời theo các văn bản, quy định mới của Nhà nước và Nhà trường, Ban KT&ĐBCL đã thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn công tác chuyên môn cho viên chức trong đơn vị và đã nhận được sự ủng hộ, tham dự đầy đủ của các viên chức Ban KT&ĐBCL.
*Staff training activities in the Department of Testing and Quality Assurance in the school year 2019-2020
To implement the policy of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus on strengthening the training activities to help staff grasp and perform assigned tasks in a synchronous, unified manner and promptly updated according to the new documents and regulations of the State and Foreign Trade University, the Department of Testing and Quality Assurance has regularly organized training sessions and received full support and attendance of staff in the department.
Thực hiện kế hoạch tập huấn chuyên môn cho các viên chức Ban KT&ĐBCL năm học 2019-2020, Ban KT&ĐBCL đã tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn với nội dung chi tiết như sau:

Stt Thời gian-Địa điểm Chủ đề tập huấn Báo cáo viên Thành phần tham dự
1 11/3/2020 – A201 Phương pháp theo dõi và hoàn thành tiến độ công tác ThS Trần Quốc Đạt Ban KT&ĐBCL
2 10/4/2020 – Zoom meeting Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp ThS Trần Lục Thành Ban KT&ĐBCL
3 06/5/2020 – MS Teams Về triển khai công tác liên quan theo yêu cầu đảm bảo chất lượng ThS Trần Lục Thành Ban KT&ĐBCL và viên chức diện quy hoạch vị trí Trưởng, Phó Trưởng Ban KT&ĐBCL 2020-2025
4 06/5/2020 – MS Teams Quy trình thực hiện 5S ThS Chu Trần Trọng Ban KT&ĐBCL
5 03/6/2020 – A201 Kỹ năng tổ chức chương trình ThS Trần Thị Ngọc Anh Ban KT&ĐBCL
6 09/6/2020 – A201 Tổng hợp, xác định, cập nhật minh chứng đảm bảo chất lượng theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ThS Nguyễn Văn Hương
Võ Thị Xuân An
Viên chức phụ trách ĐBCL chính và viên chức hỗ trợ – Ban KT&ĐBCL

Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên đã cung cấp tài liệu chuyên môn và trình bày cụ thể, chi tiết các nội dung xoay quanh những vấn đề trọng tâm và chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân để các viên chức dễ dàng nắm bắt và tìm ra giải pháp phù hợp để xử lý trong khi thực hiện công tác liên quan.
Các viên chức tham gia đã lắng nghe và chủ động tham gia ý kiến thảo luận sôi nổi xung quanh những nội dung báo cáo viên chia sẻ.
Sau khi tham gia tập huấn, các viên chức đã được trang bị thêm kiến thức, phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, qua đó giúp viên chức chủ động hơn trong công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác.

Viên chức Ban KT&ĐBCL tham dự tập huấn
Staff in the Department of Testing and Quality Assurance at the training sessions