Công tác sinh hoạt chuyên môn tại Ban Tổ chức – Hành chính năm học 2019-2020

411

*Academic workshops of Department of Personnel and Administration in the academic year 2019-2020

To help staff enhance expertise and work efficiency as well as promptly update new documents, regulations of the State and Foreign Trade University, the Department of Personnel and Administration regularly organized training sessions in the academic year 2019-2020 and received attendance of all staff in the department.

Nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giúp viên chức nâng cao trình độ và cập nhật kịp thời theo các văn bản, quy định mới của Nhà nước và Nhà trường. Trong năm học 2019-2020, Ban TC-HC thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn cho viên chức trong đơn vị với sự tham dự đầy đủ của các viên chức Ban TC-HC, nội dung chi tiết như sau:

–   Chuyên đề “Quy trình tiêu hủy tài liệu hết giá trị tại Cơ sở II” do viên chức Lê Thị Vân Anh – Ban TC-HC chia sẻ, giúp viên chức của Ban TCHC nắm bắt được quy định và các bước thực hiện về tiêu hủy tài liệu hết giá trị tại Cơ sở II.

–   Chuyên đề “Quy trình xử lý văn bản đi, đến tại Cơ sở II” do viên chức Lê Thị Vân Anh – Ban TC-HC chia sẻ, giúp viên chức Ban TC-HC nắm được quy trình xử lý văn bản, thực tốt công tác văn thư tại đơn vị.

–   Chuyên đề “Quy trình Tuyển dụng” do viên chức Trần Thị Phương – Ban TC-HC chia sẻ, phổ biến đến viên chức Ban TC-HC quy trình triển khai công tác tuyển dụng theo đúng quy định của Nhà nước và Nhà trường.

–   Chuyên đề “Phổ biến quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý tại Cơ sở II” do viên chức Nguyễn Thế Phương – Ban TC-HC chia sẻ, thông qua buổi phổ biến, viên chức trong đơn vị hiểu rõ các quy định, quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý để thực hiện tốt các công tác được phân công.

–   Chuyên đề “Phổ biến các quy trình chi khen thưởng” do viên chức Hồ Thị Hồng Hạnh – Ban TC-HC chia sẻ, giúp viên chức Ban TC-HC nắm rõ các bước thực hiện hồ sơ đề nghị chi khen thưởng theo đúng quy định hiện hành của Nhà trường.

–   Chuyên đề “Quy trình kê khai và công khai tài sản” do viên chức Trần Thị Phương – Ban TC-HC phổ biến các bước cần thực hiện trong quy trình kê khai và công khai tài sản theo đúng quy định.

Báo cáo viên là các chuyên viên Ban TC-HC phụ trách trực tiếp mảng công tác được phân công đã chu đáo chuẩn bị các tài liệu, gửi cho viên chức Ban tham khảo, nghiên cứu trước và hướng dẫn cụ thể, chi tiết tại các buổi sinh hoạt. Bên cạnh đó, các Báo cáo viên đã lắng nghe, giải đáp những thắc mắc của viên chức tham dự bồi dưỡng và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân trong quá trình công tác, giúp viên chức Ban TC-HC nắm bắt tốt các nội dung tập huấn và dễ dàng triển khai thực hiện.

Thông qua các buổi tập huấn chuyên môn tại đơn vị, các viên chức Ban TCHC đã được trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành công việc đúng thời hạn, đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác.

Dưới đây là hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn của đơn vị