Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II

688

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-CĐ ngày 29/3/2019 của Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương về việc tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương khóa XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024; Hướng dẫn số 14/HD-CĐ ngày 05/4/2019 của Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương về Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở Thành viên, Công đoàn bộ phận khóa XXIV nhiệm kỳ 2019-2024, Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2014-2019 vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra một tập thể Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo công tác Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II trong thời gian tới, bầu đại biểu ưu tú dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường khóa XXIV nhiệm kỳ 2019-2024 .

Đại hội vui mừng đón tiếp sự tham dự của PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Giám đốc Cơ sở II; PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở IIvà 81 công đoàn viên được triệu tập tham dự Hội nghị.

Đại hội diễn ra đúng với quy định Điều lệ công đoàn dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu ra gồm PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà, ThS Phạm Thu Thủy và ThS Trần Hải Phú.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 09 đồng chí:

– ThS Lê Trường Huân – Phó Trưởng Ban ĐTQT – Chủ tịch Công đoàn

– ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Phó Trưởng ban TT-QHĐN – Phó Chủ tịch

– Bà Hà Thị Kim Dung – Ban KHTC – Ủy viên

– ThS Nguyễn Thanh Dương – Phó Trưởng BM Tiếng Anh – Ủy viên

– ThS Huỳnh Đăng Khoa – BM NV – Ủy viên

– ThS Huỳnh Hiền Hải – BM CSCB – Ủy viên

– Ông Hoàng Văn Nam – Ban QLĐT – Ủy viên

– TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga – BM NV – Ủy viên

– Bà Hồ Ngọc Tuyền – VP CĐ – Ủy viên

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường ĐH Ngoại thương và giới thiệu ThS Lê Trường Huân, ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao đại diện tham gia danh sách bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương. Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024, tân Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, ThS Lê Trường Huân đã hứa quyết tâm cố gắng triển khai thành công Nghị quyết Công đoàn các cấp và Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ XXIV, tổ chức các hoạt động công đoàn Cơ sở II ngày càng hiệu quả hơn, tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc hỗ trợ công đoàn viên nói riêng và Cơ sở II nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Nhà trường giao phó.

Trước đó từ ngày 12-16/04/2019 các công đoàn bộ phận tại Cơ sở II đã triển khai đại hội nhiệm kỳ XXIV theo đúng kế hoạch để bầu ra Ban Chấp hành mới theo đúng kế hoạch chung của Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương

Sau đây là một số hình ảnh đại hội diễn ra ngày 18/04/2019:

1589-dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-co-so-thanh-vien-co-so-ii-1
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội và Đoàn thư ký
1589-dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-co-so-thanh-vien-co-so-ii-2
PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – ĐUV, Bí thư ĐBBP CSII – Giám đốc CSII tặng hoa cảm ơn và chia tay BCH CĐCSTV CSII nhiệm kỳ 2014-2019
1589-dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-co-so-thanh-vien-co-so-ii-3
PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà – UV BCH Công đoàn Trường ĐH Ngoại thương tặng hoa chúc mừng BCH CĐCSTV CSII nhiệm kỳ 2019-2024
1589-dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-co-so-thanh-vien-co-so-ii-4