Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XXII Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2020-2025

529

Nhằm kịp thời thông tin rộng rãi đến toàn thể đảng viên, viên chức, người học góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2020-2025 (sau đây gọi là Nghị quyết Đại hội), ngày 03/7/2020, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể Đảng viên các chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị, BCH CĐ CSTV CSII, BCH các Công đoàn Bộ phận, BCH ĐTN-HSV tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ BP CSII đã triển khai, quán triệt các mục tiêu cơ bản, chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết Đại hội như sau:

– Xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong toàn trường;

– Đảm bảo đoàn kết, phát huy dân chủ trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của toàn thể đội ngũ đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong xây dựng và phát triển Nhà trường;

– Chú trọng xây dựng môi trường làm việc, môi trường sư phạm, văn minh, văn hóa học đường; phát huy các giá trị văn hóa, văn minh trường Đại học Ngoại thương; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBGV và người lao động;

– Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, nhất là về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo; phát triển thêm các ngành, chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội và chiến lược phát triển của trường; nghiên cứu từng bước đưa một số học phần/môn học mới nhất là học phần/môn học về kỹ thuật và công nghệ vào giảng dạy trong trường; đầu tư phát triển đào tạo từ xa, mô hình Blended;

– Tăng cường năng lực và tiềm lực nghiên cứu khoa học và công nghệ của trường, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các địa phương, tổ chức, các trường đại học, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của CBGV và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; tăng số lượng và chất lượng các bài báo công bố trên các tạp chí và tại hội thảo trong nước và quốc tế;

– Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng trên cơ sở thực hiện trách nhiệm xã hội của Nhà trường;

– Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, bao gồm trang thiết bị, hạ tầng về công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số đảm bảo đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập quốc tế; xây dựng một số hạng mục đảm bảo đạt chuẩn quốc tế.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Minh còn điểm qua một số chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng của Đại hội đã nhất trí thông qua về công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…như sau:

Về công tác xây dựng Đảng: Hàng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ; có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; Mỗi năm tổ chức ít nhất 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới; Kết nạp 450 đảng viên, trong đó có ít nhất 70% là sinh viên;…

Về xây dựng đội ngũ: Tăng số lượng PGS lên 50 PGS vào năm 2025; số lượng tiến sĩ/tổng số giảng viên đạt 40% vào cuối nhiệm kỳ; Số lượng cán bộ viên chức được cử đi bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị ít nhất 20 người trong nhiệm kỳ; Số lượng cán bộ, giảng viên được cử đi đào tạo nâng cao trình độ trong và ngoài nước ít nhất 100 người; Số lượng cán bộ, giảng viên được cử đi tham gia bồi dưỡng ngắn hạn, hội thảo, hội nghị về chuyên môn nghề nghiệp trong nước và quốc tế 500 người/nhiệm kỳ, trong đó ít nhất 30% cử đi nước ngoài..và một số chỉ tiêu quan trọng khác…

– Về công tác đào tạo: Phát triển 8 ngành và chương trình đào tạo mới đối với trình độ đại học, 5 ngành, chương trình đối với đào tạo sau đại học. Trong đó đặc biệt quan tâm phát triển ngành, chương trình đào tạo có tính liên ngành;…

Về công tác nghiên cứu khoa học: Tăng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo tăng 50% kinh phí cho hoạt động nghiên cứu của CBGV và sinh viên; Triển khai thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học mới, khuyến khích CBGV tham gia nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công bố quốc tế; trong nhiệm kỳ triển khai ít nhất 15 Chương trình nghiên cứu của trường; Chủ trì tổ chức ít nhất 03 hội thảo quốc tế có tạp chí ISI/Scopus trong nhiệm kỳ;…

Về công tác cơ sở vật chất và tài chính: Tổng nguồn thu đạt trên 600 tỷ VNĐ/năm vào năm 2025; Đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển trường, xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng khuôn viên theo kế hoạch; Đảm bảo tăng thu nhập chung của CBVC nhà trường 8%/năm;…

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Minh đề nghị các chi bộ, các tổ chức Đoàn thể-chính trị trực thuộc kịp thời triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đại hội đến từng đảng viên, viên chức, người học và cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy bằng các kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị, đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp, đạt hiệu quả cao.

Thay mặt toàn thể đảng viên, viên chức, người học tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Minh đã dành thời gian triển khai sâu sắc và toàn diện các nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội cho đảng viên và viên chức, người học tại Cơ sở II. Thông qua Hội nghị, báo cáo viên đã giúp cho toàn thể đảng viên, viên chức, người học tại Cơ sở II nắm bắt được tình hình, các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, cũng như một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2020-2025. Qua việc nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết các đơn vị, cá nhân sẽ vận dụng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tặng quà lưu niệm và cảm ơn báo cáo viên PGS, TS Nguyễn Xuân Minh.
Toàn thể thành viên tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.