Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng và thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới năm 2018

345

Thực hiện kế hoạch học tập Nghị quyết và sinh hoạt chuyên đề năm học 2018 – 2019, ngày 17 tháng 12 năm 2018, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng và thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới năm 2018

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II và toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Cơ sở II.

Tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, báo cáo viên: ThS Nguyễn Sỹ Đệ – Nguyên Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam đã trình bày những quan điểm, nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phổ biến các kết luận về “Tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; cũng như thông tin cho các đảng viên, viên chức quản lý về tình hình thời sự trong nước và thế giới năm 2018.

Thay mặt toàn thể đảng viên, viên chức Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II, Phó Giám đốc Cơ sở II đã cảm ơn và tặng hoa cho ThS Nguyễn Sỹ Đệ vì đã dành thời gian quán triệt những nội dung của Nghị quyết TW8 Khóa XII và thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới năm 2018 cho toàn thể đảng viên và viên chức quản lý tại Cơ sở II. Thông qua Hội nghị, báo cáo viên đã giúp cho toàn thể đảng viên, viên chức Cơ sở II nắm bắt được tình hình, các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, cũng như một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của Trung ương, góp phần nâng cao nhận thức và khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

1398-dang-bo-bo-phan-co-so-ii-tai-tp-ho-chi-minh-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-8-khoa-xii-1
ThS Nguyễn Sỹ Đệ – Nguyên Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam báo cáo tại hội nghị.
1398-dang-bo-bo-phan-co-so-ii-tai-tp-ho-chi-minh-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-8-khoa-xii-2
PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II tặng hoa cảm ơn Báo cáo viên.
1398-dang-bo-bo-phan-co-so-ii-tai-tp-ho-chi-minh-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-8-khoa-xii-3
Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, toàn thể đảng viên, Trưởng, Phó các đơn vị chụp hình lưu niệm cùng Báo cáo viên.