Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tổ chức hội nghị thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (Nhiệm kỳ 2020-2025)

540

Thực hiện kế hoạch số 123-KH/ĐBBP ngày 09/11/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, sáng ngày 02/12/2020, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II đã tổ chức Hội nghị thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (Nhiệm kỳ 2020-2025) cho toàn thể Đảng viên các chi bộ, Lãnh đạo các đơn vị, BCH CĐ CSTV CSII, BCH các Công đoàn Bộ phận và BCH ĐTN-HSV. Đến tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Chí Cường – Phó Phòng Tuyên truyền, Nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM – Báo cáo viên chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được đồng chí Nguyễn Chí Cường thông tin những nội dung chính về kết quả Đại hội Đại biểu, cụ thể như sau:

– Tại Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025:

+ Về mục tiêu tổng quát, nhiệm kỳ này Hà Nội xác định mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, điều này thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của Hà Nội với vị trí, vai trò là Thủ đô.

+ Về các chỉ tiêu, nhiệm kỳ này xác định 20 chỉ tiêu cụ thể trên 4 nhóm lĩnh vực. Trong đó, đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế từ 7,5-8%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia từ 80-85%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 75-80%; không còn hộ nghèo, tái nghèo theo tiêu chuẩn của TP; 100% các huyện đạt chuẩn NTM (trong đó có 40% xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 20% xã NTM kiểu mẫu); tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 100%…

+ Để thực hiện được các mục tiêu trên, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định quyết tâm thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 vấn đề trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025.

– Tại Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025:

+ Xác định mục tiêu và các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á”. Bên cạnh đó tại Đại hội đã đề ra các đề án, chương trình đột phá đổi mới quản lý, phát triển nhân lực, văn hóa, hạ tầng…;

+ Đề ra 16 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 và 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ thành phố xây dựng và thực hiện 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố, bao gồm: Chương trình đột phá đổi mới quản lý thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình đột phá phát triển nguồn nhân lực và văn hóa thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thành phố Hồ Chí Minh,…

Thông qua Hội nghị lần này, Báo cáo viên đã giúp cho toàn thể đảng viên, viên chức, người học tại Cơ sở II nắm bắt được tình hình, các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, cũng như một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (Nhiệm kỳ 2020-2025) và vận dụng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh – ĐUV Đảng bộ Trường ĐHNT, Bí thư Đảng bộ bộ phận CSII đại diện Cơ sở II tặng quà lưu niệm cho Báo cáo viên.
Đồng chí Nguyễn Chí Cường – Phó Phòng Tuyên truyền, Nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (Nhiệm kỳ 2020-2025)
Toàn thể Hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng Báo cáo viên