Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tổ chức hội nghị trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021”

554

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Căn cứ Hướng dẫn số 152-HD/BTGTW ngày 16/9/2020 về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương năm 2021; Kế hoạch số 172-KH/ĐU ngày 20/01/2021 của Đảng ủy trường Đại học Ngoại thương, sáng ngày 26/02/2021, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 dưới hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

 Hội nghị có sự tham dự của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, Trưởng, Phó các đơn vị, cùng toàn thể Đảng viên tại Cơ sở II. Hội nghị đã được nghe báo cáo viên – ông Nguyễn Chí Cường – Phó Phòng Tuyên truyền nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về các nội dung chính theo chủ đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với thực tiễn công tác tại Cơ sở II.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã tập trung  nhấn mạnh, ngoài việc triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch học tập của cấp trên, các cấp uỷ cần phải quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn kết hợp với nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và trong đảng viên, viên chức, người học để việc làm theo của mỗi cá nhân ngày càng đi vào thực chất. Công tác đăng ký nhiệm vụ, học tập được kiểm tra, giám sát để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, không chỉ là hình thức mà phải có sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động. Kết quả thực hiện đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân cũng là một trong những tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, viên chức cuối năm.

Hội nghị đã giúp cho toàn thể Đảng viên, công đoàn viên tham dự nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biến tư duy thành hành động trong việc lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị

Ông Nguyễn Chí Cường – Phó Phòng Tuyên truyền nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Đạt – Uỷ viên BCH Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tặng hoa cảm ơn báo cáo viên