Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

832

Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, tiền thân là Chi bộ Cán bộ Giảng viên Cơ sở II, trực thuộc Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại thương có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, viên chức, sinh viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong đơn vị vững mạnh.

Ngày 13/5/2020, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II và toàn thể đảng viên của các Chi bộ tại Cơ sở II.

Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ cán bộ – giảng viên nhiệm kỳ 2017-2020, kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận. Đại hội đã nhất trí nhận định: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ phận là một khối thống nhất, đoàn kết, luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm, phê bình và tự phê bình theo đúng các nguyên tắc của Đảng. Đảng bộ bộ phận đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Cơ sơ sở II đạt kết quả tốt, thực hiện thành công Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và các nhiệm vụ do Trường Đại học Ngoại thương giao phó.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Minh thay mặt Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương nhất trí với các báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Bộ phận, đồng thời ghi nhận, biểu dương Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II đã luôn kịp thời triển khai các nghị quyết của các cấp ủy Đảng cấp trên, lãnh đạo chỉ đạo hoạt động Cơ sở II khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo tiến độ và chất lượng của tất cả các mảng công tác. Trong nhiệm kỳ vừa qua ĐBBP được đánh giá là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương. Thay mặt BCH Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã cảm ơn Đảng ủy Nhà trường đã luôn quan tâm, động viên và chỉ đạo sát sao các hoạt động của Đảng bộ Bộ phận và của Cơ sở II, giúp Cơ sở II đạt được những thành tựu nhất định trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tại Đại hội, các đảng viên đã thảo luận Văn kiện trình ĐH XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2020 – 2025, Báo cáo chính trị và báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II nhiệm kỳ 2017-2020. Các đảng viên đã thảo luận trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, đánh giá đúng ưu điểm, nhược điểm của nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ, những chỉ tiêu và giải pháp thực hiện của ĐBBP trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí; trong đó đồng chí Nguyễn Xuân Minh được bầu làm Bí thư Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà được bầu làm Phó Bí thư Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II là đồng chí Phạm Thu Thủy, đồng chí Trần Quốc Đạt và đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu 24 đại biểu ưu tú đại diện cho Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II tham dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2020 tại Hà Nội.

Đại hội được diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, coi trọng chất lượng, tiết kiệm, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Các tham luận đã trình bày tại Đại hội bao gồm: “Đẩy mạnh đào tạo Chất lượng cao và tăng cường yếu tố quốc tế trong hoạt động đào tạo tại Cơ sở II” và “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và bồi dưỡng đảng viên trẻ tại Chi bộ sinh viên”

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội
Đại hội chụp hình lưu niệm