Đảng bộ bộ phận CS2: Tổ chức Hội nghị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2018 với chủ đề:“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

411

Thực hiện hướng dẫn số 05-HD/ĐU, ngày 27/4/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về thực hiện một số nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, sáng ngày 18/5/2018 Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM tổ chức Hội nghị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với chủ đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị có sự tham dự của ThS Nguyễn Sỹ Đệ – Nguyên Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Khu vực phía Nam, đồng thời cũng là báo cáo viên của Hội nghị. Về phía Cơ sở II có sự tham dự của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Bộ phận CSII, Ban Giám đốc, Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ phận CSII; Các đồng chí trong BCH Công đoàn Cơ sở thành viên CSII; Trưởng, Phó các đơn vị cùng toàn thể đảng viên và viên chức tại CSII.
Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung về: Xây dựng phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên và viên chức Cơ sở II. Đặc biệt, báo cáo viên cũng nhấn mạnh việc xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Cơ sở II cũng nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” không chỉ cần thiết đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của lãnh đạo các đơn vị mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với toàn thể đảng viên, viên chức trong việc tham gia giám sát chặt chẽ công tác của người đứng đầu ở từng đơn vị nhằm hướng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Thay mặt tập thể đảng viên và viên chức Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã tặng hoa và gửi lời cảm ơn đến ThS Nguyễn Sỹ Đệ đã giành thời gian để chia sẻ đến toàn thể đảng viên và viên chức Cơ sở II những nội dung hết sức sinh động và có ý nghĩa thực tiễn cao.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh tặng hoa cảm ơn ThS Nguyễn Sỹ Đệ
ThS Nguyễn Sỹ Đệ – Nguyên Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Khu vực phía Nam chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể đảng viên, viên chức CSII