Đẩy mạnh và hoàn thiện công tác hỗ trợ người học tại Cơ sở II năm học 2019-2020

542

Nhằm đẩy mạnh và hoàn thiện công tác hỗ trợ người học và đáp ứng các yêu cầu về đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo kế hoạch của Nhà trường, ngày 05/8/2019 Cơ sở II tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động hỗ trợ người học năm học 2018-2019 và triển khai các hoạt động hỗ trợ người học năm học 2019-2020.

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các thành viên Ban Giám đốc Cơ sở II; Trưởng, Phó các đơn vị và đại diện Ban chấp hành Đoàn TN – Hội SV.

Tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, nhấn mạnh công tác hỗ trợ người học tại Cơ sở II phải được triển khai nghiêm túc, thực tế, đem lại lợi ích và thuận tiện cho người học. Các bên liên quan phải mở rộng, tăng cường kết nối, trao đổi, thảo luận để đẩy mạnh và hoàn thiện các hoạt động hỗ trợ người học.

ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban CTCT&SV, báo cáo tổng kết các hoạt động hỗ trợ người học trong năm học 2018-2019 và dự thảo Kế hoạch cải tiến các hoạt động hỗ trợ người học trong năm học 2018-2019 và triển khai các hoạt động hỗ trợ người học trong năm học 2019-2020. Dự thảo đưa ra cải tiến trong nhiều hoạt động hỗ trợ người học bằng hình thức online giúp người học dễ tra cứu, đăng ký, báo cáo…, tạo sự nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho người học.

Sau báo cáo của Trưởng ban Ban CTCT&SV, Trưởng, Phó các đơn vị đã đề xuất về các hình thức nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong toàn Cơ sở II khi triển khai các hoạt động hỗ trợ người học; góp ý các hoạt động cải tiến để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người học, đem lại lợi ích và thuận tiện nhất cho người học trước, trong và sau quá trình học tại Cơ sở II.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II, phát biểu tổng kết và tóm tắt các công tác sẽ triển khai trong năm học 2019-2020 nhằm đẩy mạnh và hoàn thiện các hoạt động hỗ trợ người học, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học tại Cơ sở II.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị.

 1808-day-manh-va-hoan-thien-cong-tac-ho-tro-nguoi-hoc-tai-csii-nh-2019-2020