Đoàn viên – Viên chức ưu tú Cơ sở II tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng năm 2020

957

Nhằm trang bị cho các quần chúng ưu tú là viên chức, sinh viên những kiến thức cơ bản về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, để trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong 2 ngày 05 – 06/12/2020 vừa qua, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Bình Thạnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với sự tham gia của hơn 80 quần chúng ưu tú.

Tham dự buổi lễ khai giảng lớp học, về phía Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Bình Thạnh, có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Thu Loan – Phó Giám đốc Trung tâm. Về phía Cơ sở II, có sự hiện diện của đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II cùng các quần chúng ưu tú tham gia lớp học.

Phát biểu tại buổi khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Thu Loan – Phó Giám đốc Trung tâm đã bày tỏ sự trân trọng đối với cấp ủy Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương luôn quan tâm và sâu sát trong công tác phát triển Đảng. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng và cũng xây dựng lực lượng kế thừa cho đủ năng lực, trình độ và phẩm chất để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua khóa học này, các quần chúng ưu tú sẽ được bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn với tập thể, nhân dân; tích cực tham gia công tác đoàn thể hoạt động xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng ở Cơ sở II, bồi dưỡng những hạt nhân ưu tú bổ sung cho đội ngũ đảng viên của Đảng bộ, chi bộ, góp phần phát triển Đảng tại Cơ sở II ngày càng lớn mạnh.

Trong hai ngày diễn ra lớp học, các quần chúng ưu tú sẽ được bồi dưỡng các kiến thức qua 5 chuyên đề với các nội dung về khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… do Quý Thầy Cô là giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị Quận Bình Thạnh giảng dạy. Đây là những kiến thức được chuẩn bị nhằm giúp các quần chúng ưu tú là đối tượng kết nạp Đảng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các quần chúng ưu tú đã làm bài thu hoạch và sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng nếu bài thu hoạch đạt yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Loan – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Bình Thạnh phát biểu tại buổi Lễ khai giảng
Quần chúng ưu tú tham gia lớp học chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại biểu trong Lễ Khai giảng