Đội MC Cơ sở II: Chuyên nghiệp hóa và định hình phong cách người dẫn chương trình

440

* Workshop: “Directing MC Club of FTU-HCMC Campus towards professionalism, Positioning MC images and Discussion for Work Assignment of MC Club in 2021”.

On March 23th, 2021, the MC Club of FTU-HCMC Campus organized the Workshop “Directing MC Club of FTU-HCMC Campus towards professionalism, Positioning MC images and Discussion for Work Assignment of MC Club in 2021”. The Workshop took place successfully thanks to the enthusiasm of all participants. 

Nhằm thống nhất phương hướng hoạt động và nâng cao chất lượng công tác dẫn chương trình tại CSII, ngày 23/3/2021 vừa qua, Đội MC tổ chức buổi sinh hoạt với chủ đề “Triển khai định hướng hoạt động đội MC năm 2021 hướng đến chuyên nghiệp hóa, định vị phong cách người dẫn chương trình và thông qua phân công công việc Đội MC năm 2021”. Buổi sinh hoạt được dẫn dắt bởi ThS Nguyễn Thị Hải Thuý – Đội trưởng Đội MC CSII cùng với sự tham gia của toàn thể thành viên trong Đội.

Trong năm 2020 vừa qua, Đội MC đã tham gia dẫn thành công nhiều chương trình khác nhau tại CSII gồm hội thảo khoa học, hội nghị, các chương trình lễ, mít-tinh, họp mặt, giao lưu. Từ việc nhìn lại quá trình hoạt động, ThS Nguyễn Thị Hải Thuý đã đúc kết các kinh nghiệm dẫn chương trình, những khác biệt cơ bản trong phong cách sân khấu giữa các sự kiện có tính chất khác nhau, từ đó định hướng công tác dẫn chương trình đến sự chuyên nghiệp. Đây cũng là cơ hội để các thành viên chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong công tác dẫn chương trình và định hình phong cách, nâng cao hiệu quả cho các hoạt động của Đội. Xuất phát từ thay đổi nhân sự so với năm học trước, tại buổi sinh hoạt các thành viên đã thống nhất phân công công việc Đội MC năm 2021.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã nhận được sự tham gia, trao đổi nhiệt tình của các thành viên trong Đội MC CSII và đem lại nhiều kiến thức thực tế bổ ích giúp nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác dẫn chương trình tại CSII. Các nội dung thảo luận tại buổi sinh hoạt đồng thời là cơ sở để Đội MC triển khai định hướng công tác dẫn chương trình trong năm 2021. Buổi tập huấn kết thúc trong không khí vui vẻ và hướng đến một năm hoạt động đầy sôi nổi, tích cực của đội MC Cơ sở II.

Dưới đây là hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên môn Đội MC CSII ngày 23/03/2021.

Các thành viên Đội MC tham dự tại buổi sinh hoạt chuyên môn.
Members of MC Club – FTU HCMC at the Workshop