Đổi mới phương pháp giảng dạy gắn kết với thực tiễn: Ứng dụng phần mềm ECUS vào hoạt động giảng dạy tại trường Đại học Ngoại thương

324

With the aim of improving the quality of education and training in the era of Technology 4.0, the Foreign Trade University has been promoting the application of technology as well as integrating technology into the training program. Among these, ECUS has been known as a really useful software assisting companies to efficiently manage their documents; produce electronic customs declarations for exporting and importing goods, and other types specified by the General Department of Customs; apply HS codes, analyse and deploy C / O related issues; and determine the payable tax rates as well. In order to equip students with the practical skills of using ECUS, The Foreign Trade University, Hochiminh City Campus has cooperated with Thai Son Software Development Co., Ltd. to provide them with a deeper understanding of various techniques when operating export and import activities within a business.

Triển khai kế hoạch giảng dạy một số nghiệp vụ trên phần mềm chuyên dụng được sử dụng rộng rãi trong thực tế theo xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0. Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II đã nhận được sự chuyển giao công nghệ từ công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn để đưa phần mềm ECUS vào chương trình giảng dạy cho sinh viên trong các học phần về quản trị, kế toán xuất nhập khẩu, và chuỗi cung ứng, nhằm tăng sự kết nối với thực tiễn cho sinh viên. Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn đã hỗ trợ Trường Đại học Ngoại thương cài đặt phần mềm và tập huấn cho giảng viên về thực hành phần mềm ECUS vào ngày 16/04/2021.

Ông Đỗ Trung Hiếu cùng ông Nguyễn Văn Thành – Chuyên viên phần mềm đại diện công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn đã thực hiện tập huấn cho các các giảng viên giảng dạy các môn học liên quan Quản trị Kinh doanh, Kế toán Xuất nhập khẩu, Logistics sử dụng phần mềm ECUS và đề xuất cách triển khai trong giảng dạy. Nội dung buổi tập huấn bao gồm lên tờ khai hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu và và các loại hình khác được Tổng cục Hải quan quy định, cách áp mã HS, phân tích triển khai các vấn đề liên quan đến C/O và cách xác định mức thuế phải đóng. Trong suốt buổi tập huấn, các giảng viên tích cực trao đổi với các chuyên viên tư vấn và đã nhận được hỗ trợ, chia sẻ nhiệt tình các kiến thức cũng như kinh nghiệm ứng dụng phần mềm ERP trong thực tiễn, từ đó các giảng viên có thể ứng dụng tốt vào trong hoạt động giảng dạy.

Dưới đây là hình ảnh trong Buổi tập huấn:

Giảng viên BMNV chụp hình lưu niệm cùng đại diện công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn Lecturers of the Professional Operation Faculty had a photo with representatives of Thai Son Technology Development Co., Ltd.