Đón đầu xu thế và đổi mới phương pháp giảng dạy: Ứng dụng hệ thống ERP tại trường Đại học Ngoại Thương

422

With the aim of improving the quality of education and training in the era of technology 4.0, the Foreign Trade University has been promoting the application of technology as well as integrating technology into the training program. The Foriegn Trade University has a strong strive for staying on top of the latest trends of technology that shift companies to advanced manufacturing and services. Among emerging solutions , ERP stands out as an optimal one for companies to manage companies’ documents, data and projects effectively and effortlessly. In order to equip students with the practical skills of using ERP, The Foreign Trade University has cooperated with Tri Nguyen Software Co., Ltd. to provide ERP-based curriculum tailored for students majoring in business administration, accounting, and supply chain. These simulations with ERP will provide them with a deeper understanding of the daily activities and operations in business, which can be easily leveraged to enhance student outcomes.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong thời đại công nghệ 4.0, Trường Đại học Ngoại thương đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cũng như chuyển giao khoa học kỹ thuật vào trong chương trình đào tạo. Một trong những ứng dụng 4.0 đang được các công ty lớn tại Việt Nam triển khai là hệ thống ERP. Nhằm đón đầu xu hướng phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, Trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp cùng công ty TNHH Phần mềm Trí Nguyên nhằm đưa phần mềm ERP vào chương trình giảng dạy cho sinh viên trong các học phần về quản trị, kế toán, và chuỗi cung ứng, nhằm tăng sự kết nối với thực tiễn cho sinh viên. Chương trình tập huấn cho giảng viên về thực hành ERP được diễn ra trong 6 buổi từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021.

Ông Nguyễn Đức Minh Trí – Giám đốc công ty Trí Nguyên cùng ông Nguyễn Đăng Khánh – Chuyên viên phần mềm đại diện công ty Trí Nguyên thực hiện công tác tập huấn. Phía trường Đại học Ngoại Thương có sự tham gia của PGS. TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc, TS Nguyễn Thị Hoàng Anh – Phó Trưởng Ban chủ nhiệm Bộ môn Nghiệp vụ cùng các giảng viên giảng dạy các ngành liên quan Quản trị Kinh doanh và Kế toán Kiểm toán tham gia tập huấn phần mềm ERP trên máy vi tính. Nội dung buổi tập huấn bao gồm hoạch định nguyên vật liệu, tạo đơn mua nguyên vật liệu, quản lý hàng đơn bán hàng, mua hàng và các loại bán thành phẩm thực tế theo mô phỏng của các loại hình kinh doanh. Trong suốt các buổi tập huấn, các giảng viên đã nhận được hỗ trợ, chia sẻ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn phần mềm. Các kiến thức và kinh nghiệm rút ra từ buổi tập huấn thật sự giúp cho các giảng viên dễ dàng ứng dụng phần mềm ERP trong hoạt động giảng dạy.

Dưới đây là hình ảnh trong Buổi tập huấn:

Ban Giám đốc, Ban Chủ nhiệm BMNV cùng các giảng viên chụp hình lưu niệm cùng đại diện công ty TNHH Trí Nguyên
Board of Management, Deputy Head of Professional Operation Faculty and lecturers had a photo with representatives of Tri Nguyen Co., Ltd.