Giám đốc Cơ sở II tập huấn chuyên môn Ban Công tác Đảng – Đoàn thể học kỳ II năm học 2020 -2021

291

*Director of FTU-HCMC Campus delivered a training session for staff of the Department of Communist Party and Unions Affairs in the 2nd Semester of the academic year 2020-2021

 

On May 4th, 2021, Assoc. Prof. Ph.D. Nguyen Xuan Minh, Director of FTU-HCMC Campus, delivered a training session on “Enhancing the quality of advisory work of the Department of Communist Party and Unions Affairs” to enhance work performance efficiency for all staff at the Department. The professional training session received active attendance from all staff in the Department of Communist Party, Unions Affairs, and interested staff.

 

Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc hiệu quả cho toàn thể viên chức đang công tác tại Ban Công tác Đảng – Đoàn thể, với sự quan tâm của Ban Giám đốc, chiều ngày 04/5/2021, Ban Công tác Đảng – Đoàn thể đã được PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II tập huấn chuyên môn với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Ban Công tác Đảng- Đoàn thể”. Buổi tập huấn chuyên môn có sự tham gia của toàn thể viên chức Ban Công tác Đảng – Đoàn thể và viên chức có quan tâm.

 Tại buổi tập huấn, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã chia sẻ về những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng trong công tác tham mưu của Ban Công tác Đảng – Đoàn thể về các mảng công tác đặc thù như: công tác Đảng, công tác Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Bên cạnh đó, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh cũng đã dành thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện các công tác hành chính có liên quan đến chuyên môn của viên chức Ban Công tác Đảng – Đoàn thể.

Buổi tập huấn đã giúp các viên chức có thêm những giải pháp, cách làm hay, cập nhật và vận dụng những kiến thức thực tiễn liên quan đến công việc để có thể vận dụng vào việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu của viên chức Ban Công tác Đảng – Đoàn thể.

Sau đây là hình ảnh tại buổi tập huấn chuyên môn

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II và các viên chức Ban Công tác Đảng – Đoàn thể, khách mời tham dự tập huấn
Assoc. Prof. Ph.D. Nguyen Xuan Minh, Director of FTU-HCMC Campus, Staff of the Department of Communist Party and Unions Affairs, and guests attending the training session