Giới thiệu một số qui định cập nhật trong qui chế chi tiêu nội bộ và qui định về chế độ làm việc của Trường Đại học Ngoại thương năm 2020 cho viên chức tại Cơ sở II

611

*Meeting to introduce some updated regulations on Internal Expenses Statutes and Work Regime Regulations of Foreign Trade University in 2020 for staff of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus

On April 5th, 2021, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held a meeting to introduce some updated regulations on Internal Expenses Statutes and Work Regime Regulations of Foreign Trade University in 2020 for staff of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus. The meeting aiming to help all staff of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus timely grasp the rules and regulations of the Foreign Trade University to apply in the process of their working.

Nhằm giúp viên chức Cơ sở II kịp thời nắm bắt được những quy định, quy chế của Nhà trường để vận dụng vào quá trình thực hiện công tác, ngày 05/04/2021, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi giới thiệu “Một số quy định cập nhật trong Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định về chế độ làm việc của Trường đại học Ngoại thương năm 2020 cho viên chức tại Cơ sở II”.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của Ban Giám đốc Cơ sở II, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể viên chức tại Cơ sở II.

Trước khi bắt đầu chương trình, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II nhấn mạnh Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về chế độ làm việc năm 2020 có nhiều thay đổi, cập nhật mới so với Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về chế độ làm việc năm 2019, đặc biệt là các quy định liên quan về thanh toán. Vì vậy, buổi giới thiệu về một số quy định cập nhật trong các Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về chế độ làm việc là rất cần thiết để giúp viên chức nắm rõ và vận dụng đúng các quy định vào trong công tác. Ngoài ra, căn cứ vào nội dung các quy định, quy chế mới này, Cơ sở II khẩn trương thực hiện hồ sơ liên quan để tiến hành chi bổ sung các nội dung trong năm 2020 theo các thay đổi cập nhật đến các viên chức.

Sau phần phát biểu của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh, các viên chức Cơ sở II đã lắng nghe phần hướng dẫn, chia sẻ của ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II về một số quy định mới, cập nhật trong Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định về chế độ làm việc của Trường đại học Ngoại thương năm 2020 với những thông tin thật súc tích, dễ hiểu. Qua đó, buổi giới thiệu đã giúp viên chức Cơ sở II nắm bắt được đầy đủ các nội dung cập nhật trong quy định, quy chế của Nhà trường để đảm bảo viên chức thực hiện đúng quy định đối với các công tác liên quan.

Dưới đây là hình ảnh của lớp bồi dưỡng.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh– Giám đốc Cơ sở II trình bày tại buổi tập huấn
Prof. Dr.Nguyen Xuan Minh, Director of FTU-HCMC Campus, delivered a speech at the meeting
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II tặng hoa cho ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II.
Prof. Dr.Nguyen Xuan Minh, Director of FTU-HCMC Campus, gave flowers to MSc. Pham Thu Thuy – Vice Director of FTU-HCMC Campus
ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II giới thiệu một số quy định cập nhật trong Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định về chế độ làm việc
MSc. Pham Thu Thuy – Vice Director of FTU-HCMC Campus introduced some updated regulations on Internal Expenses Statutes and Work Regime Regulations of Foreign Trade University