Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2019 – 2020 “Quản trị doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

409

Foreign Trade University scientific conference on “Corporate management towards sustainable development in the context of the Industrial Revolution 4.0” for the academic school year 2019 – 2020

ABSTRACT: The Industrial Revolution 4.0 with the basis of digital technology has been approaching aggressively in all fields. In particular, the process of international economic integration and the trend of doing business in line with sustainable development are setting many requirements for economies around the world. In order to optimize productivity and production capacity, firms in every country need to pay special attention to corporate management in association with sustainable development and technological innovation. On this basis, the Foreign Trade University – HCM City Campus organized the scientific conference on “Corporate management towards sustainable development in the context of the industrial revolution 4.0” on May 27, 2020.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra yêu cầu sản xuất kinh doanh gắn với phát triển bền vững. Nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi về học thuật và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp gắn với phát triển bền vững trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngày 27 tháng 05 năm 2020 Trường Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2019-2020 với chủ đề “Quản trị doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” .

Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên trong và ngoài Trường. Các bài viết thể hiện sự phong phú, đa dạng trong cách tiếp cận nghiên cứu và giải quyết thực tiễn quản trị và phát triển bền vững thể hiện ở nhiều khía cạnh như: quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị nguồn nhân lực – quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp gắn với công nghệ – quản trị marketing – chuỗi cung ứng, ứng dụng các chỉ số trong quản trị doanh nghiệp và những vấn đề khác có liên quan.

Với các phiên thảo luận song song, hội thảo đã thu hút sự tham gia và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia và nhà quản trị doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động quản trị hướng tới phát triển bền vững tại các doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Sau đây là hình ảnh của Hội thảo:

TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II phát biểu khai mạc hội thảo
Các diễn giả tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm cùng viên chức Cơ sở II