Hành động vì thiên nhiên – Trách nhiệm của chúng ta

523

*Time for Nature – It’s our responsibility

In order to raise the awareness of staff and students, FTU-HCMC Campus has organized practical activities to support the World Environment Day, International Day for Biological Diversity, World Oceans Day, Vietnam Seas and Islands Week and Action Month for Environment in 2020.
The enthusiastic response and participation of all staff and students will join hands with the community to make the environment of Vietnam and the world more green, beautiful, and more civilized.

Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động là sự kiện được Việt Nam hưởng ứng, tổ chức thường niên từ năm 1982 đến nay. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ đề ngày Môi trường thế giới năm 2020 được UNEP lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature). Theo UNEP, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

Nhằm nâng cao nhận thức của viên chức, sinh viên, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức các hoạt động kết hợp hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2020 như: Đẩy mạng triển khai dự án “Greening FTU2”- tổ chức chăm sóc, trang trí, thiết kế cây xanh theo từng chủ đề trong năm của sinh viên các khóa lớp; Tổ chức quán triệt, phổ biến cho viên chức, sinh viên các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường; quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia; Tổ chức chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải nhựa, túi nilon tại trường và các khu vực lân cận.

Đồng thời, Cơ sở II tích cực tuyên truyền, phổ biến các nội dung về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học hướng đến phát triển bền vững qua hệ thống phát thanh, fanpage của các đơn vị, Đoàn-Hội, câu lạc bộ sinh viên và lồng ghép các kiến thức, kỹ năng và những việc cần vào các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo.

Ngày môi trường thế giới đã khiến các vấn đề môi trường trở nên nhân văn hơn và trao quyền cho mọi người trở thành tác nhân tích cực của sự phát triển bền vững. Sự hưởng ứng nhiệt liệt, đồng lòng tham gia của tập thể viên chức, sinh viên Cơ sở II sẽ góp phần chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường Việt Nam và thế giới ngày càng xanh, đẹp và văn minh hơn.

Hình ảnh các hoạt động môi trường của Cơ sở II:

.