Hiện đại hóa Thư viện nhằm gia tăng tiện ích tương tác trong bối cảnh chuyển đổi số

151

*Modernizing the library to increase interactive facilities in the context of digital transformation

FTU-HCMC Campus always strives to carry out the mission of Foreign Trade University which is “Providing learners with a dynamic, modern learning environment with educational services associated with practicality and international recognition”. Over the past years, Library of FTU-HCMC Campus has had comprehensive development worthy of the brand and expectations of students and parents. The library has upgraded all facilities, invested in the most modern equipment, created an inspiring creative learning space, diversified learning materials and focused on digital transformation, promoting collaboration and cooperation. The library also develops facilities that correlate with the potential of university libraries of HCM City.

In order to develop high-quality professional human resources, Library of FTU-HCMC Campus attended the training “Emerging Technology and Digital Library Management” from March 7th to 10th  2024 organized by the Faculty of Social Sciences and Humanities and the Learning Resource Center of Can Tho University.

Cơ sở II luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh của trường Đại học Ngoại thương đó là “Cung cấp tới người học môi trường học tập năng động, hiện đại với dịch vụ giáo dục gắn với tính thực tiễn và được công nhận quốc tế”. Trong các năm qua, Thư viện Cơ sở II đã có sự phát triển toàn diện xứng tầm với thương hiệu và kỳ vọng của sinh viên và phụ huynh. Thư viện đã nâng cấp toàn bộ cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất, tạo không gian học tập sáng tạo đầy cảm hứng, đa dạng hóa học liệu và tập trung chuyển đổi số, đẩy mạnh hợp tác liên kết thư viện đồng thời phát triển các tiện ích thư viện tương quan với tiềm lực các thư viện đại học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

Nhằm không ngừng phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn tốt chất lượng cao, Thư viện Cơ sở II đã tham dự tập huấn “Công nghệ mới nổi và Quản lý thư viện số” diễn ra từ ngày 07 đến ngày 10/03/2024 do Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.

Chuỗi tập huấn với hai chủ đề chính là “Khám phá tương lai: Ứng dụng các công nghệ mới vào thư viện” và “Số hóa các bộ sưu tập di sản văn hóa và Quản lý thư viện số” là một diễn đàn quý báu cho việc trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các chuyên gia trong ngành Thông tin – Thư viện. Sự kiện được dẫn dắt bởi hai diễn giả đầu ngành đến từ Trường Đại học Nam California là Tiến sĩ Win Shih – Giám đốc hệ thống thư viện tích hợp và Thạc sĩ Kun Lin nhờ sự tài trợ từ Giải thưởng Karl Lo của Liên hiệp thư viện nghiên cứu vành đai Thái Bình Dương. Qua đó, Thư viện Cơ sở II đã có cơ hội được cập nhật kiến thức, tiếp cận các công nghệ mới nhất ứng dụng trong lĩnh vực thư viện đặc biệt là công nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, mạng lưới kết nối thư viện, các tiện ích tương tác và mở rộng các mối quan hệ, triển vọng hợp tác liên thư viện trong tương lai.

Việc tham dự chuỗi tập huấn này thể hiện cam kết và quyết tâm của Thư viện Cơ sở II trong việc luôn học hỏi, cập nhật, kiến thức để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ thông tin, học liệu cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, học tập tại Cơ sở II.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thảo:

Below are some pictures of the conference: