Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

513

* University-level scientific conference “Completing the internal Quality Assurance system of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus to meet the international integration requirement”

On July 23rd, 2020, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus organized a University-level scientific conference “Completing the internal Quality Assurance system of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus to meet the international integration requirement” with over 70 participants. In the conference, there were representatives of the Board of Directors, Manager/ Deputy Managers of departments, Quality Assurance Group of FTU-HCM Campus, and the staff in charge of Quality Assurance of departments.

Nhằm khái quát về các công tác cần thực hiện trong quá trình xây dựng, duy trì và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, góp phần nâng cao chất lượng công tác và không ngừng cải tiến của Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở II) trong các hoạt động đào tạo và phục vụ người học, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu hội nhập quốc tế, vào ngày 23 tháng 7 năm 2020, Cơ sở II đã tổ chức hội thảo khoa học cấp trường “Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” với khoảng 70 người tham dự. Tại hội thảo có sự hiện diện của đại diện Ban Giám đốc CSII; Trưởng/Phó các đơn vị, Tổ Đảm bảo chất lượng của Cơ sở II và viên chức phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng của các đơn vị.

Thực hiện theo Kế hoạch số 1107/KH-CSII ngày 20/5/2020 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2019-2020 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, nhằm tăng cường hiệu quả công tác ĐBCL tại Cơ sở II, ngày 23 tháng 7 năm 2020, Cơ sở II đã tổ chức hội thảo khoa học cấp trường “Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”.

Tham dự hội thảo có TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, Trưởng/Phó các đơn vị, Tổ Đảm bảo chất lượng của Cơ sở II và viên chức phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng của các đơn vị.

 Trước khi bắt đầu buổi hội thảo, ThS Trần Lục Thành – Phó Trưởng Ban KT&ĐBCL đã báo cáo tóm tắt về công tác tổ chức hội thảo. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện từ Ban Giám hiệu, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban và viên chức tại các đơn vị đã hưởng ứng, nhiệt tình gửi các bài viết tham gia với nhiều cách tiếp cận và góc độ trao đổi với các nội dung khác nhau. Các bài viết đã thể hiện sự phong phú, đa dạng về nội dung, phương pháp nghiên cứu, giải quyết vấn đề, các đề xuất, giải pháp về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong gắn với việc đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế…Qua đó đã thể hiện được sự tâm huyết của các tác giả đối với việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại Cơ sở II nhằm sẵn sàng đáp ứng với xu thế hội nhập quốc tế.

Tại buổi hội thảo, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II ghi nhận, đánh giá cao sự nhiệt tình và quan tâm của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Cơ sở II thông qua việc gửi bài viết tham gia hội thảo. TS Trần Quốc Trung cũng thay mặt Ban Giám đốc và viên chức Cơ sở II, đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến khách mời – PGS, TS Lê Ngọc Quỳnh  Lam – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. HCM đã quan tâm, dành thời gian đến chia sẻ cho viên chức Cơ sở II những thông tin bổ ích và kinh nghiệm quý báu trong công tác ĐBCL giáo dục đại học theo các xu hướng phát triển hiện nay.

Các thành viên tham gia hội thảo đã lắng nghe và chủ động tham gia ý kiến thảo luận sôi nổi xung quanh những chia sẻ của PGS, TS Lê Ngọc Quỳnh Lam về kinh nghiệm triển khai xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Sau hội thảo, các thành viên tham dự đã có cái nhìn tổng quát hơn về các công tác cần thực hiện trong quá trình xây dựng, duy trì và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh về hội thảo:

TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II tặng quà lưu niệm cho PGS, TS Lê Ngọc Quỳnh Lam – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. HCM
Ph.D. Tran Quoc Trung – Vice Director of FTU-HCMC Campus gave a gift to Assoc. Prof. Dr. Le Ngoc Quynh Lam – Vice Director of VNU HCM – Center for Education Accreditation
ThS Trần Lục Thành – Phó Trưởng Ban KT&ĐBCL báo cáo tóm tắt về công tác tổ chức hội thảo
MSc. Tran Luc Thanh – Deputy Manager of Department of Testing and Quality Assurance gave a brief report on the scientific conference organization
TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ph.D. Tran Quoc Trung – Vice Director of FTU-HCMC Campus delivered a speech at the scientific conference
Thành viên tham dự chụp hình lưu niệm với khách mời trong buổi hội thảo
Participants took photos with Assoc. Prof. Dr. Le Ngoc Quynh Lam at the scientific conference