Hội đồng Cơ sở II đề xuất tăng cường kết nối chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tại Cơ sở II

367

On December 25, 2020, the Council of Campus of Foreign Trade University in Ho Chi Minh City has held a meeting according to the Council’s regulations to discuss and give feedbacks on the draft report of 2020, the operational plan for 2021 of FTU-HCMC campus, and propose some orientation activities for 2021.

Ngày 25/12/2020, Hội đồng Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã họp để thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Hội đồng, thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của Cơ sở II và kiến nghị cho Cơ sở II một số định hướng hoạt động trong năm 2021.

Dưới sự chủ trì của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội đồng Cơ sở II, các thành viên trong và ngoài trường đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến giá trị cho hoạt động của Cơ sở II liên quan đến các mảng đào tạo, hợp tác doanh nghiệp, trao đổi chuyên môn, nghiên cứu khoa học.

PGS, TS Hồ Thị Thu Hòa – thành viên Hội đồng đề xuất việc tăng cường kết nối giữa Cơ sở II với các trường đại học và doanh nghiệp trong mạng lưới đào tạo logistics thông qua các khóa đào tạo, đồng tổ chức các hội thảo chuyên ngành, các chương trình nghiên cứu và triển khai cho sinh viên thực hành trên các phần mềm mà doanh nghiệp đang sử dụng như phần mềm khai báo hải quan Ecus.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II, thành viên HĐ CSII đề xuất Cơ sở II tiếp tục đề xuất Nhà trường cho phép triển khai chính thức việc bố trí chương trình đào tạo theo hướng phân bổ đan xen các môn lý luận chính trị với môn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành ở các học kỳ đầu đảm bảo các điều kiện tiên quyết được quy định trong chương trình đào tạo sau giai đoạn thử nghiệm thành công. Đồng tình với PGS TS Hồ Thị Thu Hòa, PGS TS Nguyễn Xuân Minh đề xuất Cơ sở II nhanh chóng triển khai và cho sinh viên thực hành trên các phần mềm trong giảng dạy như phần mềm quản lý nguồn lực của doanh nghiệp ERP, phần mềm kế toán Misa.

TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, thành viên HĐ CSII đề xuất Cơ sở II trong thời gian tới cần tăng cường công bố quốc tế của giảng viên và nâng cao chất lượng các công bố quốc tế thông qua việc tìm hiểu, đánh giá và gửi bài đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

Các thành viên hội đồng thảo luận và nhất trí với các đề xuất nói trên, đồng thời kiến nghị Cơ sở II tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ viên chức hành chính và giảng viên để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu công tác của Cơ sở II. Trên cơ sở đó Hội đồng sẽ kiến nghị Cơ sở II đưa vào định hướng hoạt động năm 2021 và triển khai các đề xuất của Hội đồng đã thông qua.

Dưới đây là hình ảnh của buổi họp Hội đồng Cơ sở II:

hop-hoi-dong-csii-2020
Thành viên Hội đồng từ trái qua: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh, ThS Nguyễn Thị Như Ý, PGS, TS Hồ Thị Thu Hòa, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà, TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga, TS Nguyễn Thị Hoàng Anh, TS Trần Quốc Trung, ThS Nguyễn Trần Sỹ