Hội nghị “Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong giảng viên Cơ sở II”

272

Công tác tạo nguồn phát triển đảng là một trong nhưng công tác quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Việc kết nạp thêm những đảng viên mới nhằm tăng sức chiến đấu cho tổ chức đảng, tăng cường sự chỉ đạo của đảng trong hoạt động của các tổ chức chính quyền, đoàn thể, là nền tảng để vận động quần chúng thực hiện tốt đường lối, chính sách của đảng.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, ngày 13/4/2022, Đảng bộ bộ phận tổ chức Hội nghị “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong giảng viên Cơ sở II” nhằm tìm ra các giải pháp giúp các đơn vị phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố tích cực để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng trong đội ngũ giảng viên Cơ sở II.

Tham dự Hội nghị, có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, các đồng chí Ban Chi ủy Chi bộ Giảng viên Cơ sở II và Ban Chủ nhiệm các bộ môn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II đã nhấn mạnh: Công tác phát triển đảng là giúp cho đảng viên, quần chúng được học hỏi, tu dưỡng, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, từ đó không ngừng phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, do đó Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, cụ thể tại Cơ sở II là phục vụ tốt cho người học, Nhà trường, đơn vị công tác. Đảng bộ bộ phận đã thống nhất định hướng việc đào tạo bồi dưỡng nhân sự, định hướng phấn đấu tất cả lãnh đạo Bộ môn đều là đảng viên. Bên cạnh công tác chuyên môn, sẽ từng bước tiến tới xem xét đến tính nêu gương của viên chức quản lý, tính tiên phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm, sự hy sinh trong công việc. Chi bộ Giảng viên, Ban Chủ nhiệm các Bộ môn tích cực vận động, động viên giảng viên, viên chức rèn luyện, phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú để giới thiệu phát triển đảng.

Báo cáo tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Báo cáo tóm tắt về công tác phát triển đảng trong giảng viên và thực trạng đảng viên là viên chức quản lý tại các Bộ môn. Đồng thời, tại Hội nghị các đồng chí Ban Chi ủy Chi bộ Giảng viên Cơ sở II, các viên chức quản lý các Bộ môn đã có những phát biểu, chia sẻ thông tin về tư tưởng, định hướng của giảng viên tại Bộ môn và nhấn mạnh về việc trong thời gian tới, Chi bộ Giảng viên và Ban Chủ nhiệm Bộ môn sẽ quan tâm sâu sắc hơn trong việc định hướng, bồi dưỡng giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ, có tiềm năng phấn đấu để giới thiệu phát triển đảng.

Kết thúc Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận đã đặt ra những định hướng, nhiệm vụ chính trị cho Chi bộ Giảng viên, Ban Chủ nhiệm các Bộ môn trong thực hiện các công tác phát triển đảng đối với giảng viên tại các Bộ môn của Cơ sở II.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị:

day-manh-cong-tac-phat-trien-dang-trong-giang-vien-co-so-ii-1
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II và các Đ/c Ban Chi ủy Chi bộ Giảng viên Cơ sở II, Ban Chủ nhiệm các Bộ môn chụp hình lưu niệm tham dự Hội nghị