Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết TW6 Khóa XII tại Cơ sở II ĐH Ngoại thương TP.HCM

350

Thực hiện kế hoạch học tập Nghị quyết và sinh hoạt chuyên đề năm học 2017 – 2018, được sự đồng ý của Đảng ủy Ban Giám đốc Cơ sở II, ngày 22 tháng 01 năm 2018, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; “Công tác dân số trong tình hình mới”

Đến tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW6 Khóa XII có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II và toàn thể đảng viên Đảng bộ bộ phận, viên chức và công đoàn viên Cơ sở II.

Tại Hội nghị học tập và quán triệt nghị quyết TW6 Khóa XII, báo cáo viên: ThS Nguyễn Sỹ Đệ – Nguyên Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam đã trình bày những quan điểm, nội dung cơ bản của Nghị quyết số: 06-NQ/TƯ khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; “Công tác dân số trong tình hình mới”

Thay mặt toàn thể đảng viên, viên chức Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên-Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Giám đốc Cơ sở II cảm ơn và tặng hoa ThS Nguyễn Sỹ Đệ đã dành thời gian quán triệt những nội dung của Nghị quyết TW6 Khóa XII cho toàn thể đảng viên và viên chức Cơ sở II. Thông qua Hội nghị, báo cáo viên đã giúp cho toàn thể đảng viên, viên chức Cơ sở II nắm bắt được tình hình, các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, cũng như một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của Trung ương, góp phần nâng cao nhận thức và khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

795-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-cac-nghi-quyet-tw6-khoa-xii-tai-co-so-ii-dh-ngoai-thuong-tphcm-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đại diện Cơ sở II tặng hoa cảm ơn ThS Nguyễn Sỹ Đệ – báo cáo viên hội nghị học tậpNghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng
795-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-cac-nghi-quyet-tw6-khoa-xii-tai-co-so-ii-dh-ngoai-thuong-tphcm-2
Các đảng viên Đảng bộ bộ phận, viên chức, công đoàn viên Cơ sở II chụp hình cùng báo cáo viên tại Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.