Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết TW5 Khóa XII

422

Thực hiện kế hoạch học tập Nghị quyết và sinh hoạt chuyên đề năm học 2017 – 2018, được sự đồng ý của Chi ủy Ban Giám đốc Cơ sở II, ngày 02 tháng 10 năm 2017, Chi ủy Chi bộ Cán bộ – Giảng viên và Chi bộ Sinh viên Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Khóa XII về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”

Đến tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW5 Khóa XII có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Cán bộ – Giảng viên, Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Chi bộ Cán bộ – Giảng viên, Phó Giám đốc Cơ sở II, ThS Phạm Thu Thủy – Chi ủy viên, Phó Giám đốc Cơ sở II và toàn thể đảng viên Chi bộ CB-GV, Chi bộ Sinh viên và viên chức Cơ sở II.

Tại Hội nghị học tập và quán triệt nghị quyết TW5 Khóa XII, báo cáo viên: ThS Nguyễn Sỹ Đệ – Nguyên Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam đã cung cấp những quan điểm, nội dung cơ bản của Nghị quyết số: 05-NQ/TƯ khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Thay mặt toàn thể đảng viên, viên chức Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên-Bí thư Chi bộ Cán bộ – Giảng viên, Giám đốc Cơ sở II cảm ơn và tặng hoa ThS Nguyễn Sỹ Đệ đã dành thời gian quán triệt những nội dung của Nghị quyết TW5 Khóa XII cho toàn thể đảng viên và viên chức Cơ sở II. Thông qua Hội nghị, báo cáo viên đã giúp cho toàn thể đảng viên, viên chức Cơ sở II nắm bắt được tình hình, các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, cũng như một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của Trung ương, góp phần nâng cao nhận thức và khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

893-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-tw5-khoa-xii-1
ThS Nguyễn Sỹ Đệ – Báo cáo tại Hội nghị
893-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-tw5-khoa-xii-2
Toàn thể đảng viên, viên chức chụp hình lưu niệm cùng báo cáo viên