Hội nghị nâng cao chất lượng và phát triển hoạt động các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm sinh viên tại Cơ sở II

429

Nhằm kịp thời giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm – Cộng đồng sinh viên hoạt động ngày càng hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng và phát triển hoạt động các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm – Cộng đồng sinh viên tại Cơ sở II. Ngày 25/12/2020 tại Hội trường B001 Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị nâng cao chất lượng và phát triển hoạt động các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm – Cộng đồng sinh viên tại Cơ sở II.

Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường, Ban CTCT&SV, Ban Cố vấn các CLB học thuật và Ban Chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm – Cộng đồng sinh viên Cơ sở II.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã biểu dương các hoạt động, thành tích các Câu lạc bộ đã đạt được trong Học kỳ vừa qua, khích lệ được sự tham gia đông đảo sinh viên trong và ngoài Cơ sở II, góp phần đào tạo kỹ năng và vận dụng kiến thức vào hoạt động tổ chức của các CLB.

Bên cạnh đó, PGS,TS Nguyễn Xuân Minh cũng định hướng đề xuất một số nội dung cần phải hoàn thiện thêm như: Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động tận dụng tối đa Cơ sở vật chât của Cơ sở II phục vụ cho hoạt động của sinh viên; mở rộng quy mô tuyển thành viên của các CLB; …Sang năm 2021, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động các CLB, Nhà trường sẽ ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của các CLB để thống nhất công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các CLB – Đội – Nhóm – Cộng đồng sinh viên trong toàn Cơ sở II.

Đại diện cho Đoàn Thanh niên trường, Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh – Bí thư Đoàn Thanh niên đã báo cáo tình hình hoạt động của CLB – Đội – Nhóm – Cộng đồng sinh viên Học kỳ I năm học 2020 – 2021. Trong học kỳ vừa qua, các CLB đã tổ chức được rất nhiều các hoạt động, chương trình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như: Nghiên cứu khoa học; Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; Phát triển kỹ năng, định hướng nghề nghiệp; Tình nguyện – Cộng đồng; Văn hóa – Văn nghệ – Thể thao…thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo sinh viên trong và ngoài Cơ sở II. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế về kinh phí, bất cập về cơ sở vật chất đã ảnh hưởng đến hoạt động của các CLB tại Cơ sở II.

Sau khi lắng nghe Báo cáo về tình hình hoạt động Học kỳ I năm học 2020 – 2021 của các CLB – Đội – Nhóm – Cộng đồng sinh viên, Ban Giám đốc, Ban Cố vấn và Ban Chủ nhiệm các CLB đã cùng thảo luận, đề xuất các ý kiến về định hướng hoạt động và những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các CLB. Các ý kiến đóng góp tập trung vào các vấn đề nổi bật như: Đẩy mạnh công tác phối hợp, hợp tác với các CLB ngoài trường để lan toả quy mô hoạt động; Tăng cường công tác tập huấn về thủ tục thanh toán kinh phí hoạt động và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành các CLB; Tổ chức các hoạt động và cuộc thi liên quan đến phát triển bền vững để thu hút sự quan tâm của sinh viên và xã hội; Giải pháp nâng cao sự phối hợp giữa Ban Cố vấn và Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành các CLB…

Kết luận tổng kết Hội nghị PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà đã ghi nhận các ý kiến đóng góp đề xuất của Ban Cố vấn, Ban Chủ nhiệm các CLB nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các CLB- Đội – Nhóm – Cộng đồng sinh viên tại Cơ sở II. PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định Ban Giám đốc luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho các CLB tham gia hợp tác với các CLB ở các trường khác tổ chức các sự kiện, chương trình. Trong quá trình hợp tác, giao lưu các CLB luôn phải phát huy năng lực tổ chức, hoạt động của mình để vừa thực hiện tốt công tác phối hợp, vừa bảo đảm được quyền lợi cho các CLB và hình ảnh của Nhà trường. Trong thời gian tới, các CLB cũng cần phải phát huy hơn nữa hình ảnh, sự năng động của sinh viên Ngoại thương. Đồng thời, phối hợp cùng Ban Cố vấn xây dựng kế hoạch, thời gian các hoạt động để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội và sinh viên.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đại biểu tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm
Đại diện Ban Cố vấn phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị
Đại diện Ban Cố vấn phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị
Đại diện Ban Cố vấn phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị